© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Bài kiểm tra Công Dân 10, Bài 1

  • : 20
  • : 20 phút

KIỂM TRA GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Triết học Mác – Lênin là:

Câu 2: Định nghĩa nào dưới đây là đúng về Triết học?

Câu 3: Sự phát triển của loài người là đối tượng nghiên cứu của:

Câu 4: Sự phát triển và sinh trưởng của các loài sinh vật trong thế giới tự nhiên là đối tượng nghiên cứu của bộ môn khoa học nào dưới đây?

Câu 5: Nội dung nào dưới đây là đối tượng nghiên cứu của Hóa học?

Câu 6: Hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí con người trong thế giới là nội dung của:

Câu 7: Nội dung nào dưới đây không thuộc kiến thức Triết học?

Câu 8: Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Câu 9: Triết học có vai trò nào dưới đây đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người?

Câu 10: Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống gọi là?

Câu 11: Hãy chọn thứ tự phát triển các loại hình thế giới quan dưới đây cho đúng?

Câu 12: Vấn đề cơ bản của Triết học hiện đại là vấn đề quan hệ giữa?

Câu 13: Giữa sự vật và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào là nội dung ...?

Câu 14: Nội dung nào dưới đây là cơ sở để phân chia thế giới quan duy vật và duy tâm?

Câu 15: Vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Giới tự nhiên tồn tại khách quan, không ai sáng tạo ra là quan điểm của?

Câu 16: Thế giới quan duy tâm có quan điểm thế nào dưới đây về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?

Câu 17: Theo nghĩa chung nhất, phương pháp là?

Câu 18: Phương pháp luận là?

Câu 19: Nội dung nào dưới đây thuộc kiến thức triết học?

Câu 20: Trong các câu tục ngữ dưới đây, câu nào có yếu tố biện chứng?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây