© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm xây dựng, lĩnh vực: Giám sát

  • : 22
  • : 10 phút
Trắc nghiệm xây dựng, lĩnh vực: Giám sát

Bài tập trắc nghiệm hành nghề xây dựng, lĩnh vực: Giám sát xây dựng. Xem đáp án sau khi làm bài xong.

Câu 1: Những người nào sau đây tham gia và ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng?

Câu 2: Ai là người có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng?

Câu 3: Thời hạn bảo trì công trình được tính như thế nào?

Câu 4: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được lậplà dự án nào sau đây?

Câu 5: Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng là:

Câu 6: Quy định áp dụng Tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng như thế nào?

Câu 7: Những loại tiêu chuẩn nào sau đây bắt buộc áp dụng?

Câu 8: Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do chủ thể nào lập?

Câu 9: Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng do chủ thể nào lập?

Câu 10: Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp với nội dung nào sau đây?

Câu 11: Bắt buộc thực hiện lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng đối với công trình nào sau đây?

Câu 12: Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước ai là người phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước?

Câu 13: Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước?

Câu 14: Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp, người quyết định đầu tư yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện thẩm tra dự toán xây dựng công trình làm cơ sở cho việc thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối công trình nhóm nào?

Câu 15: Ai là người có thẩm quyền phê duyệt thiết kế biện pháp thi công ?

Câu 16: Nhà thầu thi công phải trình chủ đầu tư chấp thuận những tài liệu nào trong các tài liệu sau đây?

Câu 17: Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải đảm bảo những yêu cầu nào trong các yêu cầu sau?

Câu 18: Trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng bao gồm những điều nào sau đây?

Câu 19: Trường hợp nào sau đây: Tổ chức giám sát thi công xây dựng phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng công trình?

Câu 20: Bản vẽ hoàn công là bản vẽ nào sau đây?

Câu 21: Thẩm quyền kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu thi công?

Câu 22: Nhật ký thi công xây dựng công trình do ai lập?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây