© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Địa Lí 10, chương VIII: Địa lí công nghiệp

  • : 90
  • : 40 phút

Câu 1: Từ nền kinh tế nông nghiệp là chính, chuyển sang nền kinh tế sản xuất công nghiệp được gọi là gì?

Câu 2: Sản xuất công nghiệp được phân công tỉ mỉ, có sự phù hợp của nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng gọi là hình thức:

Câu 3: Những nơi có nhiều lao động sẽ phát triển mạnh và phân bố các ngành công nghiệp gì?

Câu 4: Yếu tố nào đúng khi công nghiệp ngày càng sản xuất nhiều sản phẩm cho xã hội?
 

Câu 5: Tính chất nào sau đây là đặc điểm của sản xuất công nghiệp:

Câu 6: Động lực chính để phát triển kinh tế và nâng cao trình độ văn minh của toàn xã hội đó là ngành?

Câu 7: Khu vực và quốc gia nào đứng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử và tin học?

Câu 8: Yếu tố nào là cơ sở hạ tầng thiết yếu của một khu công nghiệp?

Câu 9: Nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp chính là?

Câu 10: Phân loại công nghiệp có nhiều cách khác nhau, nhưng cách nào là phổ biến nhất?

Câu 11: Vai trò quyết định nhất để hình thành và phát triển cơ cấu ngành công nghiệp chính là?

Câu 12: Sản xuất công nghiệp được chia thành hai nhóm: Công nghiệp nặng (nhóm A) và công nghiệp nhẹ (nhóm B) là dựa vào tính chất?

Câu 13: Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, sản xuất công nghiệp được chia thành hai nhóm công nghiệp là?

Câu 14: Dựa vào đâu để xây dụng các khu công nghiệp, khu chế xuất:

Câu 15: “Quả tim của công nghiệp nặng” là vị trí của ngành công nghiệp nào?

Câu 16: Sản xuất kim loại màu nhiều nhất thế giới là ở nhóm nước?

Câu 17: Nhóm nước nào có trữ lượng kim loại màu nhiều nhất thế giới:

Câu 18: Nhóm nước nào tập trung nhất ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ?

Câu 19: Ngành luyện kim đen sử dụng một khối lượng lớn nguyên - nhiên liệu và cần các chất trợ dung nào?

Câu 20: Ngành luyện kim đen được phát triển mạnh ở vào thời điểm nào?

Câu 21: Tỉ trọng trong GDP của ngành công nghiệp và xây dựng ở Việt Nam năm 2004 là?

Câu 22: Ngành công nghiệp nào sau đây được xem là tiền đề của tiến bộ khoa học - kĩ thuật?

Câu 23: Sản lượng than khai thác ở Việt Nam năm 2004 đạt bao nhiêu triệu tấn?

Câu 24: Khai thác dầu mỏ là ngành công nghiệp mũi nhọn hi nay ở Việt Nam. Vậy sản lượng khai thác năm 2004 là bao nhiêu?
 

Câu 25: Ngành công nghiệp nào là cơ sở để phát triển một nền công nghiệp hiện đại?

Câu 26: Trên thế giới điện lực được sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau những loại nào sau đây có sản lượng điện nhiều nhất?

Câu 27: Ở Việt Nam sản lượng điện năm 2004 đạt được bao nhiêu tỉ Kwh?

Câu 28: Hiện nay trên thế giới sản lượng điện chủ yếu tập trung ở các nhóm nước nào?

Câu 29: Sản xuất thiết bị kĩ thuật điện hiện đại là sản phẩm của ngành công nghiệp cơ khí?

Câu 30: Chiếm vị trí hàng đầu trong cơ cấu sử dụng năng lượng hiện nay trên thế giới là?

Câu 31: Khu vực nào trên thế giới có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất?

Câu 32: Những ngành sau đây thì ngành nào nằm trong công nghiệp năng lượng?

Câu 33: Trữ lượng than, dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào trên trái đất?

Câu 34: Chiếm sản lượng điện nhiều nhất thế giới hiện nay là quốc gia nào?

Câu 35: Hiện nay sản lượng điện được sản xuất hàng năm trên thế giới là khoảng bao nhiêu tỉ kwh?

Câu 36: Sản lượng dầu mỏ được khai thác trung bình hàng năm trên thế giới khoảng?

Câu 37: Sản lượng than khai thác nhiều nhất trên thế giới hiện nay là? 

Câu 38: Trên thế giới hiện nay sản lượng than được khai thác trong năm khoảng bao nhiêu tỉ tấn?

Câu 39: Than được cốc hoá là nhiên liệu cho ngành công nghiệp nào sau đây?

Câu 40: Căn cứ chỉ số tiêu dùng trung bình theo người, là phân hoá trình độ phát triển kinh tế-xã hội văn minh của một nước là dựa vào nghành công nghiệp nào?

Câu 41: Trữ lượng dầu mỏ trên thế giới ước tính khoảng?

Câu 42: Than có nhiều loại khác nhau nhưng loại nào sau đây có trữ lượng nhiều nhất trên thế giới?

Câu 43: Các nước có sản lượng khai thác quặng sắt và sản xuất thép lớn nhất thế giới là?

Câu 44: Sản xuất kim loại màu thường tập trung ở các nước:

Câu 45: Tổng khối lượng kim loại được sản xuất trên thế giới, thì kim loại đen chiếm:

Câu 46: Các nước có nhiều quặng đồng lớn nhất thế giới là?

Câu 47: Hãy chọn ba quốc gia sau đây có nhiều quặng Boxit thiều nhất?

Câu 48: Đầu máy xe lửa, giàn khoan dầu khí, tàu thuỷ, là sản phẩm của ngành cơ khí nào chế tạo ra?

Câu 49: Ở các nước đang phát triển thì dầu mỏ chiếm bao nhiêu % trữ lượng thế giới?

Câu 50: Trên thế giới thì khu vực nào sau đây có trữ lượng khí đốt nhiều nhất?

Câu 51: Hãy điền mũi tên bảng sau:

Quặng kim loại màu

Trữ lượng nhiều ở các nước sau?

1. Niken

2. Kẽm

A. Canada, Ôtrâylia, Hoa Kì, Ấn Độ

B. Hoa Kì, Hàn Quốc, Đức, Pháp

C. Liên bang Nga, Canada, Ôtrâylia, Cuba

 

Câu 52: Trên thế giới điện lực được sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau trong đó nhiệt điện chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

Câu 53: Hiện nay thuỷ điện chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong các nguồn sản xuất điện?

Câu 54: Trên thế giới sản lượng thép được sản xuất hàng năm khoảng?

Câu 55: Ngành công nghiệp nào được sản xuất một số sản phẩm là chưa từng có trong tự nhiên. Đó là sản phẩm của ngành công nghiệp?

Câu 56: Ngành công nghiệp nào mà không tiêu hao nhiều nhiên liệu, ít gây ô nhiễm môi trường và cũng không cần diện tích rộng đó là ngành công nghiệp?

Câu 57: Hiện nay sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử - tin học được chia thành mấy nhóm?

Câu 58: Các sản phẩm như Cao su tổng hợp, các chất dẻo, sợi tổng hợp, xăm lốp ôtô do ngành nào sản xuất ra?

Câu 59: Nhóm nước nào sau đây có ngành công nghiệp hoá chất tập trung và phát triển mạnh?

Câu 60: Những nước nào phát triển mạnh nhất ngành hoá chất cơ bản và sản phẩm chất dẻo?

Câu 61: Có các sản phẩm nào sau đây do ngành hoá chất cơ bản sản xuất?

Câu 62:  Cao su tổng hợp được sản xuất nhiều nhất thế giới là các nước nào?

Câu 63: Các sản phẩm như: các chất dẻo, sợi hoá học, cao su tổng hợp là do ngành hoá chất nào sau đây sản xuất?

Câu 64: Các nước nào sau đây có sản lượng phân hoá học nhiều nhất thế giới?

Câu 65: Các nước và lãnh thổ sản xuất và xuất khẩu máy tính nhiều nhất trên thế giới là:

Câu 66: Thiết bị viễn thông được sản xuất và xuất khẩu nhiều nhất ở các nước?

Câu 67: Đặc điểm nổi bật nào là của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm?

Câu 68: Mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp thế giới là sự ra đời của?

Câu 69: Các nước có ngành dệt may phát triển nhất trên thế giới là?

Câu 70: Thị trường tiêu thụ hàng dệt may lớn nhất là thị trường?

Câu 71: Ngành công nghiệp dệt may phát triển mạnh có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của ngành nào?

Câu 72: Công nghiệp thực phẩm và công nghiệp dệt may được phát triển mạnh là dựa vào yếu tố nào?

Câu 73: Ngành công nghiệp thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu và giá trị sản xuất công nghiệp ở các nước nào?

Câu 74: Ngành công nghiệp thực phẩm phát triển mạnh sẽ làm tăng thêm giá trị sản phẩm của ngành?

Câu 75: Ở nước ta hiện nay, công nghiệp thực phẩm chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm giá trị sản lượng công nghiệp?

Câu 76: Phân ngành nào sau đây của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng:

Câu 77: Ngành công nghiệp thực phẩm ở nước ta hiện nay chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong tổng giá trị kim ngạch xuất khấu.

Câu 78: Phân ngành nào sau đây là của ngành công nghiệp thực phẩm:

Câu 79: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, chủ yếu có các hình thức nào sau đây?

Câu 80: Điều kiện nào sau đây quyết định đến các hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Câu 81: Với các hình thức tổ chức lành thổ công nghiệp sẽ thúc đẩy thành công chiến lược công nghiệp hoá và hiện đại hoá, đặc biệt là các nhóm nước nào hiện nay?

Câu 82: Khu công nghiệp tập trung ra đời và phát triển ở các nước tư bản vào giai đoạn nào?

Câu 83: Hãy điền mũi tên đúng cho bảng sau:

Nước

Tên gọi khu công nghiệp.
(Khu công nghiệp tập trung)

1. Hàn Quốc

2. Trung Quốc

3. Ma-lai-xi-a

4. Đài Loan.

A. Khu thương mại tự do

B. Khu chế xuất.

C. Đặc khu kinh tế.

D. Các tên gọi khác nhau.

Câu 84: Thập kỉ nào mà ở Châu Á (trong đó có Việt Nam) xuất hiện và phát triển mạnh hình thức khu công nghiệp tập trung?

Câu 85: Điểm công nghiệp là hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp có ưu điểm là?

Câu 86: Gắn với đô thị lớn, và vừa, có vị trí thuận lợi đó là hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Câu 87: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp có mấy hình thức chủ yếu?

Câu 88: Với đặc điểm là các xí nghiệp nòng cốt (hay hạt nhân) nằm trong hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào?

Câu 89: Sản xuất công nghiệp có một vài ngành chu yếu tạo nên hướng chuyên môn hoá. Đó là đặc điểm của?

Câu 90: Đặc điểm nào sau đây đúng của khu chế xuất?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây