© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 4: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

  • : 33
  • : 20 phút

Câu 1: Hãy khoanh tròn một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 2: Biểu hiện  nào dưới đây chứng tỏ nền nông nghiệp Pháp kém phát triển?

Câu 3: Nét nổi bật trong lĩnh vực công nghiệp ở Pháp vào cuối thế kỉ XVIII là:

Câu 4: Cuối thế kỉ XVIII, nghề nào ở Pháp phát triển mạnh mẽ nhất?

Câu 5: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

Câu 6: Trước cách mạng, ở Pháp đẳng cấp nào được hưởng đặc quyền, không phải đóng thuế?

Câu 7: Trong đẳng cấp thứ ba gồm có các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?

Câu 8: Trước cách mạng, lực lượng nào chiếm số lượng đông đảo nhất ở nước Pháp?

Câu 9: Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản nhất ?

Câu 10: ở nước Pháp, trước cách mạng đẳng cấp nào cung cấp cho nhà vua kinh cầu nguyện?

Câu 11: ở Pháp, vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai?

Câu 12: “Chủ nghĩa khai sáng “ ở Pháp có tác dụng như thế nào đổi với cuộc Cách mạng 1789?

Câu 13: Ai là người lãnh đạo nhóm Bách khoa toàn thư ở Pháp?

Câu 14: Tại sao Hội nghị ba đẳng cấp ở Pháp được triệu tập?

Câu 15: Cuộc tấn công hạ ngục Ba-xti ở Pháp diễn ra vào thời gian:

Câu 16: Cách mạng 1789 thắng lợi, ở Pháp phải Lập hiến lên nắm quyền. Phải Lập hiến thuộc tầng lớp nào?

Câu 17: Ngày 26-8-1789 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Pháp?

Câu 18: Chính sách tiến bộ nhất của phái Lập hiến trong Cách mạng tư sản Pháp là gì?

Câu 19: Sau ngày 10 - 8 - 1792 đến trước ngày 02 - 6 - 1793, phái nào lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Pháp ?

Câu 20: Phái Gia-cô-banh nắm quyền lãnh đạo Cách mạng Pháp kể từ:

Câu 21: Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp biểu hiện ở những điểm nào?

Câu 22: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của Cách mạng Pháp?

Câu 23: Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền đã làm được nhũng gì?

Câu 24: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp đã thê hiện mặt tiến bộ ở điểm nào?

Câu 25: Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì?

Câu 26: Thái độ của phái Gi-rông-đanh trước sự tấn công của quân Anh và phong kiến châu Âu như thế nào?

Câu 27: Điều nào chứng tỏ Cách mạng Pháp phát triển đi lên trong giai đoạn phái Gi-rông-đanh cầm quyền?

Câu 28: Trong các hiện pháp sau của phái Gia-cô-banh, hiện pháp nào mang lại quvền lợi thiết thực nhất cho nông dân?

Câu 29: Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh?

Câu 30: Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính lật đổ phái Gia-cô-banh?

Câu 31: Yếu tố nào là cơ bản chứng tỏ Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

Câu 32: Tính chất của cuộc Cách mạng Pháp 1789 là gì?

Câu 33: Chọn các câu đúng trong các câu sau:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây