© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 18: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)

  • : 33
  • : 25 phút

Câu 1: Cuối thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở Đông Nam Á bước vào thời kì:

Câu 2: Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

Câu 3: Nước nào ở Đông Nam Á không bị thực dân phương Tây xâm lược?

Câu 4: Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân nào đã hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập sự thống trị ở in-đô-nê-xi-a?

Câu 5: Tây Ban Nha đã thống trị nước nào ở Đông Nam Á ngay từ giữa thế kỉ XVI?

Câu 6: Mã Lai hoàn toàn trở thành thuộc địa của thực dân anh vào thời gian nào?

Câu 7: Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước nào ở Đông Nam Á?

Câu 8: Vì sao cuối thế kỉ XIX, Xiêm (Thái Lan) trở thành vùng tranh chấp của Anh và Pháp nhưng lại là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập từng đổi về chính trị?

Câu 9: Nét nổi bật về sự phân hóa xã hội ở in-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì?

Câu 10: Trong các cuộc khởi nghĩa dưới đây, cuộc khởi nghĩa nào là tiêu biểu nhất của nông dân In-đô-nê-xi-a chống lại Hà Lan ?

Câu 11: Năm 1905, diễn ra sự kiện lịch sử gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân ở In-đô-nê-xi-a?

Câu 12: Giai cấp tư sản dân tộc, tầng lớp tri thức In-đô-nê-xi-a tiếp thu tưởng dân chủ tư sản ở đâu để hoạt động yêu nước?

Câu 13: Vào năm nào, nhân dân Ca-vi-tô ở Phi-líp-pin nổi lên khởi nghĩa, hô vang khẩu hiệu “Đả đảo bọn Tây Ban Nha”?

Câu 14: Vào thời gian nào ở Phi-líp-pin xuất hiện hai xu hướng chính trong phong trào giải phóng dân tộc?

Câu 15: Năm 1892 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Phi-lip-pin?

Câu 16: Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, can thiệp sâu vào Phi-líp-pin vào thời gian nào?

Câu 17: Cuộc cách mạng tháng 8 - 1896 ở Phi-líp-pin được gọi là:

Câu 18: Cam-pu-chia chính thức trở thành thuộc địa của Pháp từ năm nào?

Câu 19: Sự kiện nào đánh dấu Cam-pu-chia trở thành thuộc địa của Pháp?

Câu 20: Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha diễn ra trong thời gian nào?

Câu 21: Trong ba cuộc khởi nghĩa: Si-vô-tha, A-cha Xoa vù Pu-côm-bỏ, cuộc khởi nghĩa nào diễn ra lâu nhất?

Câu 22: Qua ba cuộc khởi nghĩa của nhân dân Cam-pu-chia chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa nào có sự phối hợp chiến đấu với nhân dân Việt Nam?

Câu 23: Lào thực sự biến thành thuộc địa của pháp từ năm nào?

Câu 24: Thực dân Pháp xâm chiếm Lào khi nào?

Câu 25: Sự kiện nào chứng tỏ Lào trở thành thuộc địa của Pháp?

Câu 26: Mở đầu cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Lào là cuộc khởi nghĩa nào?

Câu 27: Trong các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Lào, cuộc khởi nghĩa nào giải phóng Xa-va-na-khét mở rộng sang cả đường 9 - biên giới Việt-Lào?

Câu 28: Cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân Lào diễn ra trên địa hàn Bắc Lào và Tâv Bắc Việt Nam?

Câu 29: Vào giữa thế kỉ XIX, Vương quốc Xiêm đứng trước sự đe dọa xâm nhập của nước nào?

Câu 30: Triều đại nào của Vương quốc Xiêm đã theo đuổi chính sách đóng cửa, ngăn cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm?

Câu 31: Trong chính sách đối ngoại của mình. Ra-ma V mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước nào?

Câu 32: Ra-ma V ở ngôi vua trong thời gian nào? 

Câu 33: Chọn câu đúng trong các câu dưới đây về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây