© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 24: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)

  • : 25
  • : 15 phút

Câu 1: Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình, xây dựng đất nước từ năm nào?

Câu 2: Nước Nga Xô viết bước vào thời kì xây dựng đất nước như thế nào?

Câu 3: Nước Nga Xô viết đã từng trải qua bao nhiêu năm chiến tranh đế quốc và nội chiến?

Câu 4: Thiệt hại trong cuộc chiến tranh đế quốc và nội chiến ở nước Nga xô Viết như thế nào so với năm 1913 ?

Câu 5: Để giải quyết những khó khăn trong lúc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng Bôn-sẽ-vích để ra biện pháp gì?

Câu 6: Đại hội lần thứ X của Đảng Bôn-sê-vích Nga vào thời gian nào?

Câu 7: Tháng 3 năm 1921, ờ nước Nga Xô viết có sự chuyển đổi như thế nào về kinh tế?

Câu 8: Trong Chính sách kinh tế mới đã thay thế chế độ tương thu lương thực thừa bằng:

Câu 9: Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong Chính sách cộng sản thời chiến, đến khi thực hiện Chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào?

Câu 10: Chính sách kinh tế mới ở Nga được bắt đầu từ ngành nào?

Câu 11: Nội dung nào sau dây không phải là nội dung của Chính sách kinh tế mới?

Câu 12: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào thời gian nào?

Câu 13: Bốn nước đầu tiên trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là:

Câu 14: Ngày 21 - 01- 1924 diễn ra sự kiện gì ở Liên Xô?

Câu 15: Người kế tục cương vị lãnh đạo Đảng và Nhà mrớc Liên Xô từ năm 1924 đến năm 1953 là ai?

Câu 16: Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên Xô được tiến hành trong khoảng thời gian nào?

Câu 17: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì?

Câu 18: Điểm giống nhau về thời gian trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lần thứ hai ở Liên Xô là:

Câu 19: Năm 1937, sản lượng công nghiệp Liên Xô chiếm bao nhiêu % trong tổng sản phẩm Quốc dân?

Câu 20: Năm 1937, đội ngũ trí thức Xô viết lên đến khoảng bao nhiêu người?

Câu 21: Từ năm 1937, nhân dân Liên xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba, nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tạm thời bị gián đoạn bởi:

Câu 22: Liên xô bước vào thời kì chiến tranh chống phát xít Đức vào thời gian nào?

Câu 23: Từ năm 1922 đến năm 1925, Liên Xô đã được các cường quốc nào đặt quan hệ ngoại giao?

Câu 24: Mĩ phải công nhận, thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên xô vào thời gian nào?

Câu 25: Chọn câu đúng trong các câu sau:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây