© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018 môn Địa lý

  • : 40
  • : 50 phút

Câu 1: Bộ phận nào sau đây của vùng biển nước ta ở phía trong đường cơ sở?

Câu 2: Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực:

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Lào?

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Hồng?

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây có hướng vòng cung?

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau đây?

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đảo?

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất ở Đồng bằng sông Hồng?

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết chè được trồng nhiều ở các tỉnh nào sau đây?

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

Câu 11: So với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển có dân số:

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á?

Câu 13: Loại gió nào sau đây là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Nam Bộ nước ta?

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta?

Câu 15: Điều kiện thuận lợi nổi bật để xây dựng các cảng biển nước sâu ở nước ta là:

Câu 16: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)

Năm 2010  2013  2014 2015
Xuất khẩu 72 236,7  132 032,9  150 217,1  162 016,7
Nhập khẩu 84 838,6  132 032,6 147 849,1  165 775,9

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015?

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với nông nghiệp nước ta?

Câu 18: Cho biểu đồ:

cau 58
CƠ CẤU LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO NHÓM TUỔI
Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi ở nước ta, giai đoạn 2005 - 2015?

Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng về ASEAN sau hơn 50 năm phát triển?

Câu 20: Cho bảng số liệu:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2010 VÀ 2015
(Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ)
 

Năm  Phi-lip-pin  Xin-ga-po  Thái Lan  Việt Nam
2010 199,6  236,4  340,9  116,3
2015 292,5  292,8 395,2 193,4 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia, năm 2015 so với 2010?

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

Câu 22: Lợi ích chủ yếu của việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo ở nước ta là:

Câu 23: Phát biểu nào sau đây đúng với vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta?

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng với nông nghiệp Nhật Bản?

Câu 26: Trung Quốc không áp dụng biện pháp nào sau đây trong quá trình cải cách nông nghiệp?

Câu 27: Một số nước Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do:

Câu 28: Cho biểu đồ về GDP/người của một số quốc gia qua các năm:
cau28
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 29: Xu hướng nổi bật nhất của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là:

Câu 30: Điều kiện thuận lợi nhất cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở nước ta là có:

Câu 31: Vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng chuyên môn hóa sản xuất lúa chủ yếu do có:

Câu 32: Nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng?

Câu 33: Ý nghĩa lớn nhất của hoạt động xuất khẩu đối với phát triển kinh tế - xã hội nước ta là:

Câu 34: Phát biểu nào sau đây không đúng về ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Câu 35: Vai trò quan trọng của rừng đặc dụng ở Bắc Trung Bộ là:

Câu 36: Vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhất trong ngành thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:

Câu 37: Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây nguyên có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?

Câu 38: Trong việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ cần phải quan tâm đến những vấn đề về môi trường, chủ yếu do:

Câu 39: Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long trong việc cải tạo tự nhiên, vì rất cần thiết cho:

Câu 40: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN
CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
 
Năm  Tổng sản lượng
(nghìn tấn)
Sản lượng nuôi trồng
(nghìn tấn)
Giá trị xuất khẩu
(triệu đô la Mỹ)
2010 5 143 2 728 5 017
2013  6 020 3 216 6 693
2014 6 333 3 413  7 825
2015  6 582  3 532 6 569
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Để thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây