© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Kiểm tra Lịch Sử 10, bài 16: Thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)

  • : 25
  • : 25 phút

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 1
BÀI 16: THỜI BẮC THUỘC
VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TIẾP THEO)

Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền đô hộ phương Bắc là

Câu 2: Ý nào không phản ánh đúng điểm nổi bật của các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc?

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ tại

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 đã diễn ra như thế nào?

Câu 6: Điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là

Câu 7: Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua đã quyết định đóng đô ở

Câu 8: Chính quyền được thành lập sau khởi nghĩa Hai Bà Trung thắng lợi được đánh giá là

Câu 9: Những nơi đã diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán của nhân dân ta là

Câu 10: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có ý nghĩa ra sao trong lịch sử dân tộc

Câu 11: Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí nhằm chống lại ách cai trị của

Câu 12: Mùa xuân năm 544 diễn ra sự kiện gì?

Câu 13: Kinh đô của nước Vạn Xuân được dựng lên ở đâu?

Câu 14: Dạ Trạch Vương là tên gọi của nhân dân đối với

Câu 15: Ý nào không phản ánh đúng nét nổi bật cuộc khởi nghĩa Lý Bí

Câu 16: Điểm giống nhau giữa khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khởi nghĩa Lý Bí là gì?

Câu 17: Người biết tận dụng thời cơ nổi dậy giành chính quyền tự chủ vào năm 905 là

Câu 18: Để xây dựng và củng cố chính quyền tự chủ vừa giành được, họ Khúc đã

Câu 19: Sự nghiệp giành quyền tự chủ của họ Khúc có ý nghĩa lịch sử

Câu 20: Quân Nam Hán đã lợi dụng cơ hội nào để xâm lược nước ta lần thứ hai

Câu 21: Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền diễn ra vào năm nào?

Câu 22: Kế đánh giặc của Ngô Quyền có điểm gì nổi bật?

Câu 23: Ý nghĩa lịch sử của chiến thằng Bạch Đằng năm 938 là gì?

Câu 24: Hãy kết nối thông tin ở cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp

1. Lý Bí
2. Triệu Quang Phục
3. Khúc Thừa Dụ
4. Ngô Quyền
a) Lãnh đạo nhân dân ta đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán lần thứ nhất
b) Lãnh đạo nhân dân ta đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán lần thứ hai, mở thời đại độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc
c) Lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống chế độ cai trị, bóc lột của nhà Lương, lật đổ chính quyền đô hộ, lên ngôi vua, đặt quốc hiệu Vạn Xuân
d) Tổ chức cuộc kháng chiến chống quân Lương ở đầm Dạ Trạch (Hưng Yên) được tôn làm Dạ Trạch Vương

Câu 25: Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn tư liệu sau: “…………có thể lấy quân mới họp……mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước, xưng vương, làm cho….không dám sang lại lần nữa.”

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

/ĐỀ THI MỚI

ĐỀ THI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây