© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Công Dân 10 - Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  • : 20
  • : 10 phút
Trắc nghiệm Công Dân 10 - Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan, Công Dân 10 - Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xem đáp án sau khi làm bài xong.

Câu 1: Tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng cúa mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc được gọi là …?

Câu 2: Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình …?

Câu 3: Yêu nước là một truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất của …?

Câu 4: Lòng yêu nước của mỗi con người chỉ có thể nảy nở và phát triển qua những …?

Câu 5: Yêu nước là cội nguồn của hàng loạt các giá trị truyền thống khác của …?

Câu 6: Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mi …?

Câu 7: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam được hình thành và hun đúc trong cuộc đấu tranh liên tục, gian khổ và kiên cường …?

Câu 8: Theo Luật Nghĩa vụ quân sự nước ta, công dân nam đủ bao nhiêu tuổi thì được gọi nhập ngũ?

Câu 9: Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, vì đất nước là trách nhiệm của thanh niên, học sinh đối với việc …?

Câu 10: Đấu tranh với các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị vãn hoá - đạo đức truyền thống của dân tộc là trách nhiệm của thanh niên, học sinh đối với việc

Câu 11: Phê phán đấu tranh những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc là trách nhiệm của thanh niên, học sinh đối với việc …?

Câu 12: Tham gia nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi là thực hiện trách nhiệm …?

Câu 13: Tích cực tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương là trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

Câu 14: Cảnh giác trước mọi âm mưu chia rẽ, xuyên tạc của các thê lực thù địch là trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

Câu 15: Câu ca dao: “Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muông nhớ cà dầm tương”, đề cập đến biểu hiện nào dưới đây của lòng yêu nước?

Câu 16: Người Việt Nam yêu nước luôn luôn hướng về cội nguồn, về ông bà, cha mẹ, tổ tiên và quê hương của mình là nội dung biểu hiện nào dưới đây?

Câu 17: Người Việt Nam tự hào về những danh nhân văn hoá, tự hào về non sông gấm vóc và những di sản văn hoá của quê hương là nội dung biểu hiện nào dưới đây?

Câu 18: Mỗi người dân Việt Nam yêu nước đều thông cảm sâu sắc với nỗi đau cúa đồng bào, dân tộc là nội dung biểu hiện nào dưới đây?

Câu 19: Biểu hiện nào dưới đây không phải là biểu hiện lòng yêu nước?

Câu 20: Lễ hội phản ánh truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” mà chỉ dân tộc Việt Nam mới có đó là …?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây