© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Kiểm tra Lịch Sử 10, bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 1)

  • : 34
  • : 30 phút

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10
BÀI 3: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 1)

Câu 1: Các quốc gia cổ đại đầu tiên được hình thành ở

Câu 2: Điều kiện tự nhiên nào không phải là cơ sở hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông?

Câu 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành vào khoảng thời gian nào?

Câu 4: Tại sao các quốc gia cổ đại phương Đông sớm hình thành và phát triển ở lưu vực các sông lớn?

Câu 5: Công cụ sản xuất ban đầu của cư dân cổ đại phương Đông là gì?

Câu 6: Cư dân cổ đại phương Đông sinh sống bằng nghề gì?

Câu 7: Cư dân cổ đại phương Đong vẫn lấy nghề gốc là

Câu 8: Điều kiện tự nhiên và phương thức gắn bó cư dân cổ đại phương Đông trong công việc

Câu 9: Nhà nước cổ đại phương Đông hình thành sớm nhất ở đâu?

Câu 10: Hãy sắp xếp các quốc gia sau theo trình tự thời gian xuất hiện: 1. Trung Quốc; 2. Ai Cập; 3. Ấn Độ; 4. Lưỡng Hà.

Câu 11: Hãy kết nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải cho phù hợp về sự hình thành các quốc gia cổ đại ở phương Đông.

1. Sông Nin
2. Hoàng Hà, Trường Giang
3. Sông Tigoro và Ophorat
4. Sông Ấn, sông Hằng
A, Ấn Độ
B, Lưỡng Hà
C, Ai Cập
D, Trung Quốc

Câu 12: Ở Ai Cập cổ đại, cư dân sinh sống tập trung theo từng

Câu 13: Nhà nước Ai Cập cổ đại hình thành trên cơ sở

Câu 14: Các tầng lớp chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

Câu 15: Đối tượng nào không thuộc tầng lớp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

Câu 16: Ý nào không phải là đặc điểm của nô lệ ở phương Đông cổ đại?

Câu 17: Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

Câu 18: Nguyên nhân chính dẫn đến sự liên kết, hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông là

Câu 19: Nhu cầu xây dựng các công trình, lăng tẩm lớn.

Câu 20: Ý nào không phản ánh đúng vai trò của nhà vua ở phương Đông cổ đại.

Câu 21: Giúp việc cho vua là

Câu 22: Bộ máy giúp việc cho vua phụ trách rất nhiều công việc, ngoại trừ.

Câu 23: Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại.

Câu 24: Đọc đoạn tư liệu sau về nội dung trong luật Hammurabi (Lưỡng Hà):
“Trâm, một vị vua quang minh và ngoan đạo, phát huy chính nghĩa ở đời, diệt trừ kẻ gian ác, không tuân theo pháp luật, làm cho kẻ mạnh không hà hiếp kẻ yếu, làm cho Trẫm giống như thần Samat, soi đến dân đen, tỏa ánh sáng khắp mặt đất”
Hãy cho biết đoạn tư liệu trên nói lên điều gì?

Câu 25: Tại sao gọi chế độ nhà nước ở phương Đông cổ đại là chế độ quân chủ chuyên chế cổ đại?

Câu 26: Thiên văn học và lịch sơ khai ra đời sớm ở các quốc gia cổ đại phương Đông là do nhu cầu

Câu 27: Lịch do người phương Đông tạo ra gọi là

Câu 28: Người phương Đông cổ đại đã sáng tạo ra nhiều loại chữ, ngoại trừ

Câu 29: Điểm hạn chế của chữ viết của người phương Đông là

Câu 30: Ý nào không phản ánh đúng nhu cầu dẫn đến sự sáng tạo toán học của người phương Đông?

Câu 31: Chữ số A rập kể cả số 0 được dùng ngày nay là thành tựu của

Câu 32: Kim tự tháp là thành tựu kiến trúc của cư dân cổ

Câu 33: Nhận xét nào không đúng về nền văn hóa cổ đại phương Đông?

Câu 34: Vì sao trong các bộ luật nhà nước cổ đại phương Đông có nhiều điều khoản liên quan đến công tác thủy lợi và quy định hình phạt rất nặng đối với những ai vi phạm đến các điều khoản này?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây