© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 30: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

  • : 29
  • : 20 phút

Câu 1: Trong những thập niên đầu thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á bị cuốn vào hệ thống kinh tế của chủ nghĩa tư bản thế giới như thế nào?

Câu 2: Những thập niên đầu thế kỉ XX, kinh tế Đông Nam Á hội nhập vào các nước tư bản chủ nghĩa. Đặc điểm của sự hội nhập này người ta gọi là:

Câu 3: Đặc trưng cơ bản về thể chế chính trị ở các nước Đông Nam Á những thập niên đầu thế kỉ XX là gì?

Câu 4: Giai cấp nào ở Đông Nam Á lớn mạnh cùng với sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp?

Câu 5: Giai cấp nào ở Đông Nam Á là lực lượng cách mạng chiếm đa số trong xã hội?

Câu 6: Giai cấp nào ở Đông Nam Á dần dần trưởng thành về số lượng và ý thức cách mạng?

Câu 7: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện khách quan nào có tác động mạnh mẽ đến phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á?

Câu 8: Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở các nước Đông Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

Câu 9: Đảng Cộng sản nước nào được thành lập đầu tiên ớ Đông Nam Á?

Câu 10: Trong năm 1930, Đảng Cộng sản lần lượt ra đời ở các nước nào thuộc Đông Nam Á ?

Câu 11: Phong trào đấu tranh của giai cấp nào diễn ra sôi nổi ở In-đô-nê-xi-a trong những năm 1920 - 1925?

Câu 12: Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời đó là kết quả của sự kết hợp giữa:

Câu 13: Đảng Cộng sản In-đó-nê-xi-a đã phát động khởi nghĩa vũ trang ở Gia-va và Xu-ma-tơ-ra vào thời gian nào?

Câu 14: Từ năm 1927, quyền lãnh đạo cách mạng ở In-đô-nê-xi-a chuyên vào tay giai cấp nào?

Câu 15: Năm 1927, Ác-mét Xu-các-nô là lãnh tụ của đảng nào ở In-đô-nê-xi-a?

Câu 16: Phong trào cách mạng ơ In-đô-nê-xi-a tạm thời lắng xuống trong khoảng thời gian nào?

Câu 17: Cuối thập niên 30 của thế kỉ XX, những người cộng sản đã kết hợp với Đảng In-đô-nê-xi-a thành lập tổ chức nào?

Câu 18: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nơi nào được coi là thuộc địa quan trọng và giàu có nhất trong các thuộc địa của Pháp?

Câu 19: Trong những năm 1936 - 1939, Mặt trận nào được thành lập ở Đông Dương?

Câu 20: Đầu thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân Mã Lai chống bọn thực dân nào?

Câu 21: Đảng Cộng sản Mã Lai được thành lập vào thời gian nào?

Câu 22: Những năm đầu thể kỉ XX đã diễn ra những cuộc nổi dậy của các giai cấp và tầng lớp nào ở Miến Điện chống thực dân Anh?

Câu 23: Trong thập niên 30 thế kỉ XX, tầng lớp nào ở Miến Điện phát động phong trào Tha-kin?

Câu 24: Mùa hè năm 1932, một cuộc cách mạng đã xảy ra ờ Băng Cốc (Thái Lan) dưới sự lãnh đạo của giai cấp nào?

Câu 25: Ac-mét Xu-các-nô là lãnh tụ của nước nào?

Câu 26: Nhỏm ôn hỏa Pắc Chuông, Sơn Ngọc Thành thuộc nước nào ờ Đỏng Nam Á?

Câu 27: Uy ban cách mạng Cô-manh-đan được thành lập đê lãnh đạo phong trào cách mạng nước nào ờ Đông Nam Á.

Câu 28: Nhà sư trẻ tuồi Ôt-ta-ma đã khởi xướng phong trào bất hợp tác, không đóng thuê, tẩy chay hàng Anh. Ông là người nước nào?

Câu 29: Chọn câu đúng trong các câu sau:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây