© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Luyện thi đề minh họa THPT Quốc Gia năm 2020, môn Sinh học

  • : 40
  • : 20 phút
Luyện thi đề minh họa THPT Quốc Gia năm 2020, môn Sinh học

Luyện thi thử đề minh họa tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2020, môn Sinh học. Thành viên đăng nhập mới thấy đáp án.

Câu 1: Rễ cây có thể hấp thụ nitơ ở dạng nào sau đây?

Câu 2: Động vật nào sau đây có tim 2 ngăn?

Câu 3: Phân tử nào sau đây được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã?

Câu 4: Một loài thực vật, xét 2 cặp NST kí hiệu là D, d và E, e. Cơ thể có bộ NST nào sau đây là thể một?

Câu 5: Dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi trình tự phân bố các gen nhưng không làm thay đổi chiều dài của NST?

Câu 6: Ở tế bào động vật, bào quan nào sau đây chứa gen di truyền theo dòng mẹ?

Câu 7: Cho biết alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 3:1?

Câu 8: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây gọi là thể dị hợp 2 cặp gen?

Câu 9: Một loài thực vật có 12 nhóm gen liên kết. Theo lí thuyết, bộ NST lưỡng bội của loài này là

Câu 10: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử ab?

Câu 11: Một quần thể thực vật gồm 400 cây có kiểu gen AA, 400 cây có kiểu gen Aa và 200 cây có kiểu gen aa. Tần số kiểu gen Aa của quần thể này là

Câu 12: Từ cây có kiểu gen aaBbDD, bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra dòng cây đơn bội có kiểu gen nào sau đây?

Câu 13: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể tạo ra các alen mới cho quần thể?

Câu 14: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định?

Câu 15: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt xuất hiện ở đại nào?

Câu 16: Quần thể sinh vật không có đặc trưng nào sau đây?

Câu 17: Ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật?

Câu 18: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tự dưỡng?

Câu 19: Sự phân tầng của thực vật trong quần xã rừng mưa nhiệt đới chủ yếu là do sự khác nhau về nhu cầu

Câu 20: Trong một chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật sản xuất, sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây