© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu - Đề 5

  • : 50
  • : 30 phút
Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu - Đề 5

Đề thi trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Hình thức thi tự luyện trực tuyến hoàn toàn miễn phí, biết kết quả ngay khi làm bài xong.

Câu 1: Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu bắt buộc đáp ứng điệu kiện nào sau đây:

Câu 2: Trường hợp nào sau đây được phép hủy thầu:

Câu 3: Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu càn thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thuộc…:

Câu 4: Thương thảo hợp đồng được thực hiện khi nào?

Câu 5: Theo quy định của Luật đấu thầu, giá trị bảo đảm dự thầu đối với lựa chọn nhà thầu

Câu 6: Gói thầu cung cấp sản phẩm , dịch vụ công được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp nào sau đây:

Câu 7: Phần trăm giá trị công việc mà nhà thầu phụ được thực hiện trong gói thầu:

Câu 8: Đối với gói thầu mua săm hàng hóa đấu thầu rộng rãi quốc tế, trường hợp chỉ có một nhà thầu được mời vào mở hồ sơ đề xuất tài chính và đáp ứng yêu cầu thì có phải phê duyệt danh sách xấp hạng nhà thầu hay không?

Câu 9: Khi lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu có thể quy định nội dung tất cả nhân sự chủ chốt do nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu phải đóng bảo hiểm tại nhà thầu tối thiểu 03 năm hay không?

Câu 10: Phương án nào sau đây là đúng:

Câu 11: Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ phi tư vấn?

Câu 12: Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu thuộc nội dung đánh giá về?

Câu 13: Nhà thầu đã vượt qua bước sơ tuyển ( nhà thầu có tên trong danh sách ngắn) được phép:

Câu 14: Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa , nếu nhà thầu đã điền bng kê khai chi phí sản xuất trong nước để được hưởng ưu đãi nhưng không kèm tài liệu chứng minh thì bên mời thầu cần xem xét như thế nào?

Câu 15: Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, khi tham dự thầu nhà thầu phải chào thầu như thế nào?

Câu 16: Khi hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu giữ trong khoảng thời gian bao lâu, kể từ khi ban hành quyết định hủy thầu?

Câu 17: Đối với gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu thì trong tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có cần nêu lý do áp dụng hình thức chỉ định thầu không?

Câu 18: Chủ đầu tư phải xử lý như thế nào nếu chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu sau khi lựa chọn danh sách ngắn?

Câu 19: Đối với gói thầu xây lắp, chi phí dự phòng trong hợp đồng theo đơn gia cố định, đơn giá điều chỉnh…

Câu 20: Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có bước mời quan tâm, số lượng nhà thầu được lựa chọn vào danh sách ngắn tối đa là bao nhiêu?

Câu 21: Nhà thầu liên danh A và B thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ tương ứng với tỷ lệ % khối lượng công việc đảm nhận trong lien danh, trong đó nhà thầu A là thành viên đứng đầu liên danh. Trong quá trình đánh gia hồ sơ dự thầu, thành viên liên danh B vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến bị tịch thu bảo đảm dự thầu. Trong trường hợp này bên mời thầu xử lý như thế nào?

Câu 22: Khi tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, nhà thầu A có 25% số lao động là nữ giới, nhà thầu B có 30% số lao đông là thương binh. Theo quy định, nhà thầu nào được hưởng ưu đãi?

Câu 23: Ban quản lý dự án A trực tiếp thực hiện công tác thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu X mà minh làm chủ đầu tư. Chi phí thẩm định mà Ban quản lý dự án A được nhận trong trường hợp này là bao nhiêu?

Câu 24: Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đề cập đến thuế , phí, lệ phí trong giá dự thầu. Tổ chuyên gia, bên mời thầu xử lý trường hợp này như thế nào?

Câu 25: Giá trị hợp đồng tương tự quy định trong hồ sơ mời thầu theo hướng dẫn tại các mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kém Thông tu số 03/2015/TT-BKHĐT được tính trên cơ sở nào sau đây?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây