© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu - Đề 3

  • : 50
  • : 30 phút
Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu - Đề 3

Đề thi trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Hình thức thi tự luyện trực tuyến hoàn toàn miễn phí, biết kết quả ngay khi làm bài xong.

Câu 1: Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản, chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong HSMT thì áp dụng phương pháp đánh giá HSDT nào?

Câu 2: Ban quản lý dự án A trực tiếp thực hiện công tác thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu X mà mình làm chủ đầu tư. Chi phí thẩm định mà Ban quản lý dự án A được nhận trong trường hợp này là bao nhiêu?

Câu 3: Công ty X nắm giữ 65% cổ phần của Công ty A, 35% cổ phần của Công ty B và 19% cổ phần của Công ty C. Ba Công ty A, B, C cùng tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Y được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Cả ba công ty đều độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu và các nhà thầu tư vấn khác liên quan đến gói thầu. Đáp án nào dưới đây là đúng?

Câu 4: Đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất là nhà thầu nào?

Câu 5: Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức đấu thầu trong nước, chuyên gia tư vấn A có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có 16 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn thì được hưởng mức lương bao nhiêu?

Câu 6: Việc thẩm định hồ sơ mời quan tâm có những nội dung nào sau đây?

Câu 7: Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu trong vòng bao nhiêu ngày, kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn?

Câu 8: Khi đánh giá HSDT gói thầu X, chuyên gia A có ý kiến khác với các thành viên trong tổ chuyên gia. Tổ trưởng tổ chuyên gia xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 9: Hợp đồng nào dưới đây không được áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn?

Câu 10: Bản gốc HSDT của nhà thầu không đánh số trang theo thứ tự liên tục và không được người ký đơn dự thầu ký vào từng trang thì bên mời thầu phải xử lý như thế nào?

Câu 11: Khi đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, nếu nhà thầu không tuân thủ chỉ dẫn của HSMT, để đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) vào hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) thì tại lễ mở thầu HSĐXKT bên mời thầu phải xử lý thế nào?

Câu 12: Nhà thầu B mua HSMT trực tiếp từ bên mời thầu, sau đó cho nhà thầu A mượn HSMT để lập HSDT. Khi nhà thầu A nộp HSDT cho bên mời thầu thì bên mời thầu xử lý như thế nào?

Câu 13: Đối với loại hợp đồng theo thời gian, nhà thầu được thanh toán dựa trên yếu tố nào?

Câu 14: Nhà thầu A tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa và chào giá thấp nhất theo thông tin ghi nhận tại lễ mở thầu. Tuy nhiên, khi đánh giá hồ sơ dự thầu thì nhà thầu có giá trị tài sản ròng trong năm gần nhất là âm trong khi hồ sơ mời thầu quy định giá trị này phải dương. Trong trường hợp này, cần xem xét hồ sơ dự thầu của nhà thầu A như thế nào?

Câu 15: Đối với gói thầu áp dụng chỉ định thầu thì có cần đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu hay không?

Câu 16: Việc thẩm định để phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu:

Câu 17: Điều kiện xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng phương pháp giá thấp nhất là:

Câu 18: Chủ đầu tư X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Y, gói thầu có 3 nhà thầu tham dự là nhà thầu A, B, C. Trong lễ mở thầu, nhà thầu B và nhà thầu C đồng thời có đơn xin rút khỏi việc dự thầu. Chủ đầu tư tìm hiểu và có bằng chứng việc nhà thầu B và nhà thầu C rút hồ sơ để nhằm mục đích cho nhà thầu A trúng thầu. Trong trường hợp này, các nhà thầu bị xử lý như thế nào?

Câu 19: Đối với gói thầu chia phần, đáp án nào sau đây không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu:

Câu 20: Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp nào sau đây:

Câu 21: Trong đấu thầu rộng rãi, quy định nào áp dụng đối với cả gói thầu mua sắm hàng hóa và gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn?

Câu 22: HSMT yêu cầu bảo đảm dự thầu có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 10/5/2016, thời điểm mở thầu là 9h30 ngày 10/5/2016). Trong các trường hợp dưới đây bảo đảm dự thầu của nhà thầu nào không đáp ứng yêu cầu của HSMT về thời gian có hiệu lực?

Câu 23: Đâu là một trong các điều kiện xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương pháp giá thấp nhất?

Câu 24: Dự án đầu tư phát triển xây dựng nhà ở cho công nhân kết hợp kinh doanh thương mại của Tổng công ty A (là doanh nghiệp nhà nước) có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng trong đó vốn nhà nước là 30 tỷ chiếm 15% tổng mức đầu tư, phần vốn còn lại do cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty đóng góp. Hỏi dự án nêu trên có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu hay không?

Câu 25: Nhà thầu X thực hiện gói thầu xây lắp với giá hợp đồng trọn gói là 5,2 tỷ đồng. Dự toán được duyệt trước đó của gói thầu X là 5,4 tỷ đồng. Theo biên bản nghiệm thu khối lượng công việc thực tế, giá trị công việc đã thực hiện hoàn thành của nhà thầu X tương đương 5,5 tỷ đồng. Hỏi trong trường hợp này, sau khi hoàn thành hợp đồng, nhà thầu được thanh toán bao nhiêu tiền?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây