© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi sát hạch hành nghề xây dựng lĩnh vực Khảo sát xây dựng

  • : 30
  • : 20 phút
Đề thi sát hạch hành nghề xây dựng lĩnh vực Khảo sát xây dựng

Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Lĩnh vực: Khảo sát xây dựng, theo Quyết định số: 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Câu 1: Trong hoạt động xây dựng có các loại hình khảo sát xây dựng nào?

Câu 2: Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phù hợp với các nội dung nào sau đây?

Câu 3: Chủ đầu tư không có nghĩa vụ gì trong quá trình khảo sát xây dựng?

Câu 4: Thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các yêu cầu gì?

Câu 5: 5 Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gồm những nội dung chủ yếu gì?

Câu 6: Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế 2 bước?

Câu 7: Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, trong trường hợp thiết kế 2 bước

Câu 8: Trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thì ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình?

Câu 9: Tổ chức nào không được thực hiện thẩm tra thiết kế, dự toán công trình X?

Câu 10: Thiết kế xây dựng công trình không được thay đổi khi nào?

Câu 11: Đối với trường hợp thiết kế 1 bước thì thiết kế bản vẽ thi công được lập trên cơ sở nào?

Câu 12: Theo phân cấp công trình, kho chứa vật liệu nổ thuộc cấp đặc biệt của dự án sản xuất thuốc nổ, theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Công thương thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình này, vậy những công trình còn lại của dự án này thì cơ quan nào thẩm định?

Câu 13: Trường hợp nào khi điều chỉnh thiết kế phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định lại?

Câu 14: Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt cùng với phê duyệt thiết kế, dự toán hay phê duyệt riêng?

Câu 15: Trước khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, chủ đầu tư có cần phải thuê tư vấn thẩm tra hay không?

Câu 16: Nhà ở riêng lẻ có quy mô thế nào thì phải do chủ đầu tư tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn công trình và công trình lân cận?

Câu 17: Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. Trong trường hợp, khi thi công xây dựng phát sinh điều chỉnh khối lượng nhưng không ảnh hưởng tới an toàn công trình thì phải trình cơ quan nào thẩm định lại trước khi phê duyệt điều chỉnh?

Câu 18: Cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp được chủ trì thiết kế công trình cấp mấy?

Câu 19: Chủ đầu tư không có quyền nào dưới đây?

Câu 20: Chủ đầu tư không có trách nhiệm nào dưới đây?

Câu 21: Nhà thầu khảo sát xây dựng có quyền nào dưới đây?

Câu 22: Nhà thầu khảo sát có nghĩa vụ gì ?

Câu 23: Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng các yêu cầu nào?

Câu 24: Trường hợp nào khi xây dựng nhà ở riêng lẻ hộ gia đình không được tự tổ chức thiết kế xây dựng?

Câu 25: Người nào có thẩm quyền quyết định việc thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng?

Câu 26: Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có công trình cấp cao nhất là cấp II do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng?

Câu 27: Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có công trình cấp cao nhất là cấp I do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng?

Câu 28: Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm A sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, có công trình cấp cao nhất là cấp II do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế cơ sở?

Câu 29: Chủ đầu tư có quyền gì trong công tác thiết kế xây dựng?

Câu 30: Chủ đầu tư không phải có trách nhiệm gì trong công tác thiết kế xây dựng?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây