© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi sát hạch hành nghề xây dựng phần câu hỏi chung về Pháp luật xây dựng

  • : 44
  • : 30 phút
Đề thi sát hạch hành nghề xây dựng phần câu hỏi chung về Pháp luật xây dựng

Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Phần: Câu hỏi chung về Pháp luật xây dựng theo Quyết định số: 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Câu 1: Điều kiện nào dưới đây không yêu cầu đối với giám đốc QLDA hạng I?

Câu 2: 52 Đối với tổ chức thi công xây dựng nếu chưa đủ điều kiện để xếp hạng năng lực thì được thi công công trình nào sau đây?

Câu 3: Ai là người có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công công trình?

Câu 4: Chủ thể nào có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thi công xây dựng công trình?

Câu 5: Dự án đầu tư xây dựng có các bước thiết kế xây dựng cơ bản nào?

Câu 6: Số bước thiết kế xây dựng do ai quyết định?

Câu 7: Chủ thể nào có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình xây dựng?

Câu 8: Trường hợp dự án nhóm A không có trong quy hoạch phát triển ngành thì chủ đầu tư phải đề nghị cơ quan nào để được xem xét chấp thuận bổ sung vào quy hoạch ngành trước khi lập dự án?

Câu 9: Dự án đầu tư xây dựng được xem xét điều chỉnh trong những trường hợp nào?

Câu 10: Theo quy định của pháp luật về môi trường, những loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Câu 11: Trường hợp công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng, thời gian thực hiện ngắn thì áp dụng hình thức hợp đồng nào là hợp lý nhất?

Câu 12: Trường hợp công việc chưa đủ điều kiện để xác định chính xác về số lượng hoặc khối lượng thì nên áp dụng hình thức hợp đồng nào là thích hợp nhất?

Câu 13: Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp nào sau đây?

Câu 14: Theo quy định của pháp luật về xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng là bản vẽ của bước thiết kế nào?

Câu 15: Những cá nhân nào dưới đây không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

Câu 16: Khi khởi công xây dựng công trình yêu cầu phải có các điều kiện nào dưới đây?

Câu 17: Dự án đầu tư xây dựng được điều chỉnh trong các trường hợp nào dưới đây?

Câu 18: Ai có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng?

Câu 19: Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan nào?

Câu 20: Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm các công trình nào?

Câu 21: Theo quy định của Luật Xây dựng, công tác thẩm định là việc kiểm tra, đánh giá của ai?

Câu 22: Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức nào?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây