© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Công Dân 10 - Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

  • : 26
  • : 29 phút

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan, Công Dân 10 - Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Xem đáp án sau khi làm bài xong.

Câu 1: Nhận thức cảm tính đem lại cho con người hiểu biết về…?

Câu 2: Nhận thức lí tính dựa trên…?

Câu 3: Thực tiễn là những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội nhằm…?

Câu 4: Nhận thức là quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc con người, để tạo nên những…?

Câu 5: Nhận thức cảm tính được tạo nên do sự tiếp xúc…?

Câu 6: Nhận thức lí tính được tạo nên do sự tiếp xúc…?

Câu 7: Quá trình nhn thức diễn ra phức tạp gồm…?

Câu 8: Nhận thức cảm tính có vai trò giúp con người…?

Câu 9: Nhận thức lí tính có vai trò giúp con người…?

Câu 10: Quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng gọi là…?

Câu 11: Toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội gọi là…?

Câu 12: Nhận thức là quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc con người, gồm hai giai đoạn nào dưới đây?

Câu 13: Thực tiễn là cơ sở, là động lực, là mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn để kiểm tra…?

Câu 14: Hoạt động thực tiễn rất phong phú và đa dạng, khái quát thành mấy hình thức cơ bản?

Câu 15: Thực tiễn là những hoạt động…?

Câu 16: Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng thời là quá trình phát triển và hoàn thiện các giác quan của con người thể hiện thực tiễn là…?

Câu 17: Hình thức nào dưới đây được coi là cơ bản nhất của hoạt động thực tiễn?

Câu 18: Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi nó được vận dụng vào thực tiễn. Điều này thể hiện, thực tiễn là…?

Câu 19: Để hoạt động học tập và lao động đạt hiệu quả cao, đòi hỏi phải luôn…?

Câu 20: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của hoạt động thực tiễn?

Câu 21: Nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn, diễn ra rất phức tạp, gồm hai giai đoạn: nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính, đây là quan diêm của các nhà triết học…?

Câu 22: Trong cuộc sống học tập, lao động sản xuất, thực nghiệm khoa học, hoạt động chính trị - xã hội, chúng ta cần phải coi trọng…?

Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?

Câu 24: Trong hoạt động thực tiễn và nhận thức của con người, Triết học có vai trò là…?

Câu 25: Nhận thức cảm tính cung cấp cho nhận thức lí tính những …?

Câu 26: Khi tiếp xúc với quả chanh, ta thấy một số đặc điểm của nó như màu, mùi, vị. Đó là giai đoạn nhận thức nào dưới đây?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

/ĐỀ THI MỚI

ĐỀ THI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây