© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Công Dân 10 - Bài 4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

  • : 29
  • : 29 phút

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan, Công Dân 10 - Bài 4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng. Xem đáp án sau khi làm bài xong.

Câu 1: Một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau được gọi là?

Câu 2: Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau gọi là?

Câu 3: Theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin, mâu thuẫn là?

Câu 4: Trong mỗi mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau. Triết học gọi đó là?

Câu 5: Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn là?

Câu 6: Trong mỗi mâu thuẫn, sự thống nhất giữa các mặt đối lập không tách rời…?

Câu 7: Sự thống nhất giữa các mặt đối lập có nghĩa là?

Câu 8: Các mặt đổi lập vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. Triết học gọi đó là?

Câu 9: Theo quan điểm Triết học Mác - Lênin, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng

Câu 10: Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật hiện tượng là do…?

Câu 11: Sự vật hiện tượng nào dưới đây được coi là hai mặt đối lập của mâu thuẫn?

Câu 12: Khẳng định nào dưới đây không phải lả mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?

Câu 13: Trường hợp nào dưới đây không phải là mặt đối lập của mâu thuẫn?

Câu 14: Quan điểm nào dưới đây không đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

Câu 15: Khẳng định nào dưới đây là mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?

Câu 16: Khẳng định nào dưới đây không đúng theo quan điểm của Triết học?

Câu 17: Đấu tranh không nên hiểu theo biểu hiện nào dưới đây?

Câu 18: Khẳng định nào dưới đây không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn?

Câu 19: Mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật và hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới là kết quả…?

Câu 20: Nội dung nào dưới đây không đúng về màu thuẫn trong Triết học?

Câu 21: Mỗi sinh vật có quá trình đồng hoá thì phái có quá trình dị hoá. nếu chi có một quá trình thì sinh vật sẽ chết. Triết học đây là…?

Câu 22: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập trong bản thân sự vạt dẫn đến kết quả là

Câu 23: Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về mâu thuẫn Triết học?

Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là mâu thuẫn theo quan niệm Triết học?

Câu 25: Trong cuộc sống hằng ngày các em cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?

Câu 26: Lê-nin viết: “Sự phát triển là một cuộc “đấu tranh” giữa các mặt đối lập”. Câu nói đó bàn về vấn đề gì?

Câu 27: Cả lớp 10B2 ai cũng phấn đấu chăm chỉ học tập, thực hiện đúng quy chế nhà trường. Tuy nhiên có hai bạn trong lớp thường xuyên đi muộn, bỏ tiết lại hay nói leo, vì thế lớp bị trừ rất nhiều điểm thi đua. Theo em tập thể lớp cần…?

Câu 28: A và B là hai người bạn rất thân với nhau, trong giờ kiểm tra môn Giáo dục công dân, A không cho B xem bài vì muốn bạn mình phải tự nỗ lực, phấn đấu. Vì thế cả tuần nay hai bạn không chơi với nhau, thậm chí không thèm nói chuyện với nhau nữa. Nếu là A, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?

Câu 29: Do bị ốm, A không ôn kỹ bài nên giờ kiểm tra A không làm được bài. B đưa bài cho A chép. A đấu tranh tư tưởng có nên chép bài của B không. Nếu là A, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

/ĐỀ THI MỚI

ĐỀ THI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây