© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Công Dân 10 - Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng

  • : 25
  • : 25 phút

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan, Công Dân 10 - Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng. Xem đáp án sau khi làm bài xong.

Câu 1: Theo Triết học Mác - Lênin, xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó được gọi là…?

Câu 2: Theo triết học Mác - Lênin phủ định là…?

Câu 3: Sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động của bên ngoài, cản trở hoặc xoa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật gọi là …?

Câu 4: Theo quan điểm Triết học Mác - Lê nin, phủ định biện chứng là…?

Câu 5: Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do…?

Câu 6: Phủ định biện chứng là sự phủ định diễn ra do…?

Câu 7: Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là…?

Câu 8: Sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng gọi là …?

Câu 9: Phủ định biện chứng có những đặc điểm nào dưới đây?

Câu 10: Trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Triết học gọi đó là…?

Câu 11: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng là…?

Câu 12: Quan điểm nào phủ định sạch trơn sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật?

Câu 13: Sự vận động đi lên, cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn thể hiện khuynh hướng nào dưới đây của sự vật và hiện tượng?

Câu 14: Sự vận động đi lên, cái mới ra đời thay thế cái cũ nhưng ở trình độ cao hơn, hoàn thiện hơn, đó là…?

Câu 15: Những người thợ phá bỏ một ngôi nhà cũ, đó là biểu hiện của…?

Câu 16: Kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn, lượng đổi dẫn đến chất đổi, cái mới ra đời thay thể cái cũ. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của phủ định biện chứng?

Câu 17: Cái mới không ra đời từ hư vô mà ra đời từ trong lòng cái cũ, từ cái trước đó. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của phủ định biện chứng?

Câu 18: Nội dung nào dưới đây không đúng về phủ định biện chứng?

Câu 19: Theo Triết học Mác - Lênin, cái mới, cái tiến bộ ra đời trên cơ sở…?

Câu 20: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguyên nhân của sự phủ định…?

Câu 21: Nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản thân sự vật hiện tượng. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của phủ định biện chứng?

Câu 22: Cái mới ra đời thay thế cái cũ là kết quả của quá trình biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là …?

Câu 23: Vòng đời phát triển của con Tằm từ trứng tằm nhộng ngài trứng là biểu hiện của…?

Câu 24: Theo quy luật phủ định của phủ định, con đường phát triển của sự vật diễn ra như thế nào?

Câu 25: Nhận định nào dưới đây là đúng về phủ định của phủ định?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

/ĐỀ THI MỚI

ĐỀ THI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây