© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Công Dân 10 - Bài 3. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

  • : 20
  • : 20 phút

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan, Công Dân 10 - Bài 3. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất. Xem đáp án sau khi làm bài xong.
 

Câu 1: Mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội được gọi là gì?

Câu 2: Theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin, vận động là mọi sự…?

Câu 3: Triết học Mác - Lê nin khái quát thế giới vật chất có mấy hình thức vận động?

Câu 4: Sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian là hình thức vận động nào dưới đây?

Câu 5: Sự vận động của các phân tử, các hạt cơ bản, các quá trinh điện, nhiệt là hình thức vận động nào dưới đây?

Câu 6: Quá trình hóa hợp phân giải các chất là hình thức vận động nào dưới đây?

Câu 7: Sự trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường là hình thức vận động nào dưới đây?

Câu 8: Sự biến đổi thay thế các xã hội trong lịch sử là hình thức vận động nào dưới đây?

Câu 9: Hình thức vận động nào dưới đây là thấp nhất?

Câu 10: Đối với sự vật hiện và hiện tượng, vận động được coi là…?

Câu 11: Các sự vật, hiện tượng trong thế giới vật chất tồn tại được là do

Câu 12: Khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là nội dung khái niệm nào dưới đây?

Câu 13: Phát triển là quá trình diễn ra

Câu 14: Khuynh hướng phát triển tất yếu của thế giới vật chất là…?

Câu 15: Những vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là…?

Câu 16: Giới tự nhiên đã phát triển từ vô cơ đên hữu cơ, từ vật chất chưa có xương sống, đến các loài thực vật, động vật, đến con người thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực:

Câu 17: Thế giới vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình thông qua …?

Câu 18: Xã hội loài người phát triển từ chế độ công xã nguyên thủy đến xã hội chủ nghĩa thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực…?

Câu 19: Trí tuệ của con người đã phát triển không ngừng, từ việc chê tạo ra công cụ lao động thô sơ đến những máy móc tinh vi là thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực:

Câu 20: Sự vận động của thế giới vật chất là…?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

/ĐỀ THI MỚI

ĐỀ THI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây