© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Công Dân 10 - Bài 5. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

  • : 36
  • : 30 phút

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan, Công Dân 10 - Bài 5. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng. Xem đáp án sau khi làm bài xong.
 

Câu 1: Chất là khái niệm dùng để chỉ…?

Câu 2: Lượng là khái niệm dùng để biểu thị…?

Câu 3: Những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác được gọi là…?

Câu 4: Những thuộc tính vốn có của sự vật và hiện tượng biểu thị trình độ phát triển, quy mô, tốc độ vận động, số lượng của sự vật hiện tượng được gọi là…?

Câu 5: Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của sự vật và hiện tượng được gọi là…?

Câu 6: Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng làm thay đổi về chất của sự vật và hiện tượng được gọi là…?

Câu 7: Sự biến đổi về chất của các sự vật hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi về…?

Câu 8: Theo Triết học Mác - Lê nin, chất mới ra đời lại bao hàm…?

Câu 9: Lượng biến đổi đạt đến một giới hạn nhất định, phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì…?

Câu 10: Theo Triết học Mác - Lê nin, điểm nút là giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng làm…?

Câu 11: Theo Triết học Mác - Lê nin, độ là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng…?

Câu 12: Trong mỗi sự vật, hiện tượng mặt chất và lượng luôn

Câu 13: Sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng diễn ra một cách…?

Câu 14: Sự biến đổi về lượng của sự vật, hiện tượng diễn ra một cách…?

Câu 15: Quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất thì…?

Câu 16: Chất và lượng là hai mặt thống nhất với nhau trong…?

Câu 17: Để tạo ra sự biến đổi về chất, trước hết phải…?

Câu 18: Khẳng định nào dưới đây là sai?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

/ĐỀ THI MỚI

ĐỀ THI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây