© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi tuyển công chức, viên chức (02)

  • : 47
  • : 40 phút

Bài tập trắc nghiệm 
Thi tuyển công chức

Câu 1: Phạm vi điều chỉnh luật viên chức

Câu 2: Viên chức

Câu 3: Viên chức quản lý là gì?

Câu 4: Đạo đức nghề nghiệp là gì?

Câu 5: Quy tắc ứng xử

Câu 6: Tuyển dụng

Câu 7: Hợp đồng làm việc

Câu 8: Hoạt động nghề nghiệp của viên chức

Câu 9: Hoạt động nghề nghiệp của viên chức gồm mấy nguyên tắc

Câu 10: Nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

Câu 11: Nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

Câu 12: Có mấy nguyên tắc quản lý viên chức

Câu 13: Nguyên tắc quản lý viên chức

Câu 14: Vị trí việc làm là gì?

Câu 15: Cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Câu 16: Chính phủ quy định

Câu 17: Chức danh nghề nghiệp là gì?

Câu 18: Cơ quan nào quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp.

Câu 19: Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Câu 20: Đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

Câu 21: Viên chức có mấy quyền về tiền lương và là những quyền nào

Câu 22: Viên chức có mấy quyền về nghỉ ngơi?

Câu 23: Có bao nhiêu việc viên chức không được làm

Câu 24: Căn cứ của việc tuyển dụng viên chức

Câu 25: Có mấy nguyên tắc tuyển dụng

Câu 26: Việc tuyển dụng viên chức được thông qua mấy hình thức:

Câu 27: Viên chức không phải thực hiện chế độ tập sự nếu đã có thời gian làm từ bao lâu?

Câu 28: Thời gian tập sự là bao lâu?

Câu 29: Cơ quan nào quy định chi tiết chế độ tập sự

Câu 30: Điều 27 về Chế độ tập sự có mấy nguyên tắc?

Câu 31: Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc nếu 1 bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì cần báo cho bên kia biết trước mấy ngày?

Câu 32: Đối với hợp đồng xác định thời hạn thì trước khi hết hạn hợp đồng bao nhiêu ngày thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập qd kí kết tiếp hoặc chấm dứt.

Câu 33: Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức bị ốm đau trong thời hạn là bao lâu?

Câu 34: Viên chức có mấy năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bị đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Câu 35: Trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước bao nhiêu ngày khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc?

Câu 36: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức nữ đang có thai và nuôi con bao nhiêu tháng tuổi.

Câu 37: Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo bằng văn bản với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước bao nhiêu ngày.

Câu 38: Trường hợp viên chức bị ốm đau, bị tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục thì phải báo trước bao nhiêu ngày.

Câu 39: Viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị tai nạn, khi bị ốm đau đã điều trị bao nhiêu tháng ?

Câu 40: Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước bao nhiêu ngày đối với các khoản a, b, c, đ, e khoản 5 điều này?

Câu 41: Thời hạn biệt phái không quá bao nhiêu năm?

Câu 42: Không biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới bao nhiêu tháng tuổi?

Câu 43: Điều 36: Biệt phái viên chức có mấy khoản

Câu 44: Bổ nhiệm viên chức quản lý có bao nhiêu khoản:

Câu 45: Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào đâu?

Câu 46: Viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn bao nhiêu năm

Câu 47: Cơ quan nào quy định chi tiết bổ nhiệm viên chức quản lý

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây