© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi tuyển công chức, viên chức (06)

  • : 30
  • : 30 phút

Bài tập trắc nghiệm 
Thi tuyển công chức

Câu 1: Theo thông tư 58/2011 của Bộ GD&ĐT. Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo:

Câu 2: Một học sinh có điểm trung bình các môn học ở học kỳ 1 là 8,7, môn thể dục xếp loại chưa đạt, các môn còn lại đạt từ 8,0 trở lên. Học sinh này được xếp loại học lực:

Câu 3: Nếu điểm trung bình học kì hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại trung bình thì được điều chỉnh xếp loại gì?

Câu 4: Kết quả cuối năm học của một học sinh THCS như sau: Hạnh kiểm xếp loại Tốt; các môn đều có điểm trung bình 8,0 trở lên, riêng môn Lịch sử là 2,0; điểm trung bình các môn 8,3, các môn xếp loại đạt.Theo Thông tư đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì học sinh này được xếp loại cả năm là:

Câu 5: Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS(ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011, của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định số lần kiểm tra thường xuyên mỗi học kỳ đối với môn học có từ một tiết trở xuống trong 1 tuần có ít nhất bao nhiêu lần kiểm tra?

Câu 6: Theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011, của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định số lần kiểm tra thường xuyên mỗi học kỳ đối với môn học có từ 3 tiết trở lên trong 1 tuần có ít nhất bao nhiêu lần kiểm tra?

Câu 7: Theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011, của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định số lần kiểm tra thường xuyên mỗi học kỳ đối với môn học có từ 1 tiết đến dưới 3 tiết trong 1 tuần có ít nhất bao nhiêu lần kiểm tra?

Câu 8: Một học sinh THCS có hành vi gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử.Theo Thông tư đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì học sinh này được xếp loại hạnh kiểm loại gì?

Câu 9: Một học sinh THCS có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn hoặc của người khác; đánh nhau gây rối trật tự an ninh trong nhà trường hoặc ngoài xã hội.Theo Thông tư đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì học sinh này được xếp loại hạnh kiểm loại gì?

Câu 10: Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là:

Câu 11: Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở là:

Câu 12: Theo Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở thì nội dung bồi dưỡng 1 do cơ quan nào qui định?

Câu 13: Theo Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở thì yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng có mấy nội dung?

Câu 14: Theo Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở thì nội dung bồi dưỡng 3 có mấy module?

Câu 15: Thông tư ban hành Qui chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ giáo dục – đào tạo là:

Câu 16: Theo Thông tư số 26/2012/ TT-BGDĐT ban hành Qui chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên quy định tổng thời lượng bồi dưỡng thường xuyên đối với mỗi giáo viên là:

Câu 17: Theo Thông tư số 26/2012/ TT-BGDĐT ban hành Qui chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên quy định về xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên gốm có mấy loại?

Câu 18: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo quyết định số 45/2012/QĐ – UBND ngày 05/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là:

Câu 19: Theo Quyết định số 63/2014/ QĐ – UBND ngày 24/11/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng qui định mức chi tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường là:

Câu 20: Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về:

Câu 21: Theo Hướng dẫn Số: 10227/THPT V/v : Đánh giá giờ dạy của bộ GD – ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2001 (Hướng dẫn đánh giá và xếp loại giờ dạy ở bậc Trung học), tiết dạy của một giáo viên được đánh giá là: điểm tổng cộng đạt 18.5; trong đó điểm các yêu cầu 1, 4, 6 đạt 2; điểm yêu cầu 9 đạt 1.5. Vậy tiết dạy này được xếp loại nào?

Câu 22: Khi biên soạn Đề kiểm tra cần thực hiện theo quy trình mấy bước ( theo Hướng dẫn Số: 8773/ BGDĐT – GDTrH V/v : Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ GD – ĐT) ?

Câu 23: Thông tư Số 58/2011/TT – BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ GD – ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, gồm có 5 chương và mấy điều ?

Câu 24: Theo Thông tư Số 58/2011/TT – BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ GD – ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (gọi tắt là Thông tư 58) thì số lần kiểm tra thường xuyên trong mỗi học kỳ một học sinh phải có đối với môn học từ 3 tiết trở lên/ tuần, ít nhất là mấy lần?

Câu 25: Một học sinh có điểm trung bình các môn học cả năm là: 6.5, trong đó môn Ngữ văn: 6.5, các môn cho điểm còn lại đều đạt từ 5.0 điểm trở lên, môn Thể dục và Nhạc: Đ, môn Mỹ thuật: CĐ. Vậy, theo Thông tư 58, phối hợp với nội dung hướng dẫn tại điểm b mục 3 (trang 3) của Hướng dẫn Số 2642/BGDĐT – GDTrH, ngày 4/5/2012 V/v : Trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58 thì đối với học sinh này được xếp loại về học lực cả năm là loại nào ?

Câu 26: Theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên THPT có bao nhiêu tiêu chuẩn ?

Câu 27: Theo Thông tư số: 28/2009/TT – BGDĐT qui định định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở là:

Câu 28: Theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên THPT có bao nhiêu chương ?

Câu 29: Theo Thông tư số: 28/2009/TT – BGDĐT qui định thời gian làm việc của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học là:

Câu 30: Theo Thông tư số: 28/2009/TT – BGDĐT ngoài các nhiệm vụ đối với giáo viên quy định tại Điều 3 của Thông tư này, giáo viên làm chủ nhiệm lớp còn có bao nhiêu nhiệm vụ khác:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây