© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi tuyển công chức, viên chức (07)

  • : 30
  • : 30 phút

Bài tập trắc nghiệm 
Thi tuyển công chức

Câu 1: Luật giáo dục năm 2005 (luật số: 38/2005/QH11) gồm mấy chương, bao nhiêu điều?

Câu 2: Theo điều 4, luật giáo dục năm 2005: Hệ thống giáo dục quốc dân gồm

Câu 3: Theo Điều 11, Luật giáo dục năm 2005: Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để đạt trình độ

Câu 4: 11 Luật giáo dục 2005 về phổ cập giáo dục quy định những ai có nhiệm vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập?

Câu 5: Ðiều 17 luật giáo dục 2005 quy định việc kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện như thế nào?

Câu 6: Điều 19 luật giáo dục năm 2005 nghiêm cấm điều gì?

Câu 7: Theo điều 27 Luật Giáo dục, Giáo dục trung học cơ sở nhằm

Câu 8: Theo điều 29 Luật Giáo dục năm 2005, ai là người chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa?

Câu 9: Theo Điều 30 Luật giáo dục năm 2005, cơ sở giáo dục phổ thông gồm:

Câu 10: Theo điều 31 Luật Giáo dục, học sinh học hết chương trình trung học phổ thông có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được ai cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông?

Câu 11: Theo điều 53 Luật giáo dục năm 2005, Hội đồng trường có nhiệm vụ nào sau đây?

Câu 12: Điều 58. Luật giáo dục quy định nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường có

Câu 13: Trong Luật Giáo dục tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục là nội dung thuộc điều

Câu 14: Theo Luật giáo dục trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và theo điều lệ nhà trường trong các hoạt động sau đây:

Câu 15: Luật giáo dục quy định nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường có:

Câu 16: Trình độ chuẩn đối với giáo viên THCS được quy định trong Luật Giáo dục là

Câu 17: Điều 75 của Luật giáo dục quy định bao nhiêu hành vi nhà giáo không được làm

Câu 18: Theo luật Giáo dục nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào sau đây:

Câu 19: Theo điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào dưới đây?

Câu 20: Một trong những quyền của trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non được quy định theo điều 84 của Luật giáo dục 2005 là

Câu 21: Một trong những hành vi người học không được làm theo điều 88 của Luật giáo dục 2005 là

Câu 22: Tên của điều 89 về Chính sách đối với người học theo Luật giáo dục 2005 là

Câu 23: Điều 90 của Luật giáo dục 2005 có quy định đối với chế độ cử tuyển là

Câu 24: Theo điều 95 Luật giáo dục năm 2005, Cha mẹ hoặc người giám hộ cảu học sinh có những quyền nào dưới đây:

Câu 25: Theo Thông tư số 30/2009/TT- BGDĐT về tiêu chí: đánh giá phẩm chất chính trị của GV để được điểm tối đa (4 điểm) thì phải đạt được các yêu cầu sau:

Câu 26: Để đánh giá chuẩn GV về đạo đức nghề nghiệp đạt điểm tối đa (4 điểm) phải thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 27: Cách ứng xử của GV đối với HS để đạt hiệu quả cao nhất và điểm tối đa(4 điểm) cần:

Câu 28: Các hành vi giáo viên không được làm:

Câu 29: Cách ứng xử với đồng nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất cần:

Câu 30: Huyện Đơn Dương được Thủ tướng Chính phủ trao QĐ công nhận đạt chuẩn : “Nông thôn mới” vào ngày:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây