© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi tuyển công chức, viên chức (05)

  • : 30
  • : 30 phút

Bài tập trắc nghiệm 
Thi tuyển công chức

Câu 1: Quy định tuổi của học sinh vào học lớp 6 theo điều lệ trường trung học là bao nhiêu?(trừ trường hợp ngoại lệ)

Câu 2: Chức danh nào sau đây có thẩm quyền bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn?

Câu 3: Theo Điều lệ trường trung học hiện hành. Hội đồng tư vấn trong nhà trường do ai thành lập?

Câu 4: Điều lệ trường trung học hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giáo viên bộ môn có mấy nhiệm vụ:

Câu 5: Qui định về số học sinh trong mỗi tổ tại trường THCS được qui định tại điều lệ trường trung học hiện hành là bao nhiêu?

Câu 6: Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định số lần lưu ban của 01 học sinh trong một cấp học là:

Câu 7: Trong Điều 42 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỷ luật theo hình thức nào sau đây:

Câu 8: Cơ quan nào có đủ thẩm quyền để Quyết định thành lập trường THCS ?

Câu 9: Theo Điều lệ trường THCS, mỗi lớp học có bao nhiêu học sinh ?

Câu 10: Trình độ đào tạo đạt chuẩn của giáo viên THCS là

Câu 11: Cơ quan nào đủ điều kiện cấp bằng Tốt nghiệp THCS

Câu 12: Nhiệm kỳ của hội đồng trường là

Câu 13: Cơ quan nào có đủ thẩm quyền để Quyết định thành lập trường THPT ?

Câu 14: Theo Điều 32 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, Giáo viên bộ môn có mấy quyền

Câu 15: Trong trường hợp nào sau đây thì được phép tuyển sinh cao hơn 3 tuổi so với độ tuổi quy định ?

Câu 16: Theo quy định tại Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trường, cấp huyện và cấp tỉnh trở lên. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt:

Câu 17: Sử dụng kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi

Câu 18: Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện được tổ chức mấy năm 1 lầm

Câu 19: Nội dung thi giáo viên dạy giỏi các cấp gồm

Câu 20: Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt các yêu cầu sau:

Câu 21: Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là:

Câu 22: Theo quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) trường trung học đạt chuẩn quốc gia cần đảm bảo đầy đủ bao nhiêu tiêu chuẩn?

Câu 23: Anh (Chị) hãy cho biết cấp nào ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia?

Câu 24: Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học là:

Câu 25: Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục về mặt hạnh kiểm được quy định là:

Câu 26: Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn về tổng diện tích mặt bằng của trường đối với khu vực nông thôn, tính theo đầu học sinh của trường ít nhất phải đạt:

Câu 27: Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn về số học sinh trên một lớp tối đa không quá:

Câu 28: Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, thời hạn công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia là bao nhiêu năm kể từ ngày ký quyết định công nhận:

Câu 29: Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không quá:

Câu 30: Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, tỉ lệ giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây