© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi tuyển công chức, viên chức (09)

  • : 19
  • : 20 phút

Bài tập trắc nghiệm 
Thi tuyển công chức

Câu 1: Luật viên chức bao gồm:

Câu 2: Theo điều 3, Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức

Câu 3: Điều 4 nêu rõ: hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ

Câu 4: Điều 5 qui định số nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức:

Câu 5: Điều 11 nêu rõ số quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp:

Câu 6: Điều 14 qui định quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định là:

Câu 7: Điều 16 qui định nghĩa vụ chung của viên chức: chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản được giao và

Câu 8: Điều 20 qui định việc tuyển dụng viên chức được căn cứ vào:

Câu 9: Điều 27 qui định thời gian tập sự của viên chức là:

Câu 10: Điều 28 nêu rõ: trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc nếu một bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước

Câu 11: Điều 29 qui đinh rõ viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước:

Câu 12: Theo điều 37, việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và

Câu 13: Điều 47 qui định: Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về viên chức và có:

Câu 14: Theo điều 48, cơ quan quy định chi tiết việc quản lí viên chức là:

Câu 15: Điều 49 qui định việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của viên chức đối với các quyết định của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền liên quan đến quản lý viên chức được

Câu 16: Điều 51 qui định: viên chức có công trạng, thành tích và cống hiến trong công tác, hoạt động nghề nghiệp thì được khen thưởng, tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và viên chức được khen thưởng do có công trạng, thành tích đặc biệt được

Câu 17: Theo điều 54, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì phải chịu các hình thức kỉ luật. Trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức. Thời gian tạm đình chỉ công tác:

Câu 18: Theo điều 56, viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương kéo dài:

Câu 19: Luật viên chức đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua và có có hiệu lực thi hành từ ngày:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây