© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Địa Lí 12: Các vùng kinh tế trọng điểm

  • : 35
  • : 30 phút

Câu 1: Vùng kinh tế trọng điểm là vùng

Câu 2: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm?

Câu 3: Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc bao gồm các tỉnh và thành phố là:

Câu 4: Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bao gồm các tỉnh, thành phố là

Câu 5: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm các tỉnh, thành phố là

Câu 6: Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình năm (2001-2005) của ba vùng kinh tế trọng điểm là

Câu 7: So với GDP cả nước, tỉ trọng GDP của ba vùng kinh tế trọng điểm chiếm

Câu 8: Xếp theo thứ tự ba vùng kinh tế trọng điểm có tốc độ tăng trưởng GDP trung bình năm (2001- 2005) từ cao xuống thấp lần lượt là

Câu 9: Xếp theo thứ tự ba vùng kinh tế trọng điểm có tỉ trọng GDP từ cao xuống thấp lần lượt là

Câu 10: Theo thứ tự ba vùng kinh tế trọng điểm có tỉ trọng khu vực I (nông - lâm - ngư nghiệp) từ cao xuống thấp lần lượt là

Câu 11: Cơ cấu GDP khu vực dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm phía Namlà:

Câu 12: Cho các nhận định sau:
(1). Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có nhiều tỉnh/ thành phố nhất
(2). Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam dân cư đông (15,2 triệu người năm 2006), nguồn lao động dồi dào, có chất lượng
(3). Triển khai những dự án có tầm cỡ quốc gia là định hướng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
(4). Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình năm của vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc là cao nhất trong ba vùng.
Số nhận định sai là:

Câu 13: Cơ cấu GDP trong khu vực công nghiệp xây dựng của vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc chiếm:

Câu 14: Định hướng của vùng kinh tế trọng điểm miền Nam là:

Câu 15: Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đóng góp bao nhiêu phần trăm kim ngạch xuất khẩu so với cả nước năm 2005:

Câu 16: Tiềm năng dầu khí của vùng kinh tế trọng điểm nào lớn nhất nước ta?

Câu 17: Tỉnh nào không thuộc vùng KTTĐ miền Trung?

Câu 18: Thế mạnh của Vùng KTTĐ phía Bắc là:

Câu 19: Vùng KTTĐ nào có dân số đông nhất?

Câu 20: Hiện nay, tỉ trọng cơ cấu GDP trong lĩnh vực nông nghiệp ở Vùng KTTĐ miền Trung vẫn còn cao, chiếm:

Câu 21: Sau năm 2000 vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thêm tỉnh nào?

Câu 22: Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng:

Câu 23: Năm 2005, % GDP so với cả nước của ba vùng kinh tế trọng điểmlà:

Câu 24: Các sân bay nào thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

Câu 25: Nguyên nhân chính nào để nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?

Câu 26: Trong các vùng kinh tế trọng điểm, vùng nào có tỉ trọng GDP so với cả nước đạt trên 40%

Câu 27: Ý nào sau đây không đúng?

Câu 28: Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là:

Câu 29: Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:

Câu 30: Trong 3 vùng kinh tế trọng điểm, vùng nào có tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế cao nhất?

Câu 31: Trước năm 2000, giới hạn của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là:

Câu 32: Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có diện tích

Câu 33: Trong ba vùng kinh tế trọng điểm của nước ta, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có

Câu 34: Hướng phát triển công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam không phải là

Câu 35: Điểm tương tự về thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và Nam Bộ là

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây