© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Hóa học

  • : 40
  • : 30 phút

THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA
MÔN: HOÁ HỌC

Cho biết: Fe = 56, O = 16, N= 14, C = 12, Cu = 64, Cr = 52, H = 1, Ag = 108, Mg = 24, Na = 23, Cl = 35,5, P = 31, S = 32, Ba = 137, Al = 27, Li = 7, K = 39. 

Câu 1:  Đốt cháy 1 mol axit thu được 2 mol tổng sản phẩm. Công thức của A là:

Câu 2: X là một ancol no, đơn chức, mạch hở. X có công thức phân tử là

Câu 3: Chất nào sau đây không có phản ứng với C2H5NH2 trong H2O ?

Câu 4:  Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử HCl là liên kết: 

Câu 5: Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là:

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 7: H2N-CH2-COOH có tên gọi là 

Câu 8: Chất X có công thức: CH3– CH(CH3) = CH - CH3. Tên thay thế của X là

Câu 9: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? 

Câu 10: Công thức phân tử của etyl axetat là 

Câu 11: Cho Ba kim loại lần lượt vào các dung dịch sau: NaHCO3, CuSO4,(NH4)2CO3, NaNO3, MgCl2. Số dung dịch tạo kết tủa là?

Câu 12: Axit axetic có công thức là 

Câu 13: Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa- khử? 

Câu 14: Cacbohiđrat không tham gia phản thủy phân là 

Câu 15: Chọn câu phát biểu sai:

Câu 16: Cho các dung dịch : Glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt được cả 4 dung dịch trên ?

Câu 17: Chất nào dưới đây thuộc loại amin bậc một? 

Câu 18: Cho các chất sau: phenol, ancol etylic, axit axetic, anđehit axetic, alanin, etan. Số chất tác dụng đựợc với NaOH là

Câu 19: Hợp chất nào sau đây không phản ứng với NaOH?

Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng? 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây