© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Tự luyện đề thi tham khảo THPT tháng 5-2020. Môn: Hóa Học

  • : 40
  • : 20 phút

• Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65.
• Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 1: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4?

Câu 2: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Câu 3: Khí X sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, rất độc và gây ô nhiễm môi trường. Khí X là

Câu 4: Thủy phân este CH3CH2COOCH3, thu được ancol có công thức là

Câu 5: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Câu 6: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Câu 7: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Câu 8: Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

Câu 9: Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp?

Câu 10: Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

Câu 11: Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ

Câu 12: Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư?

Câu 13: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

Câu 14: Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)3?

Câu 15: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Câu 16: Thủy phân triolein có công thức (C17H33COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là

Câu 17: Natri hiđroxit (còn gọi là xút ăn da) có công thức hóa học là

Câu 18: Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?

Câu 19: Chất X có công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là

Câu 20: Thành phần chính của vỏ các loài ốc, sò, hến là

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây