© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Kiểm tra Lịch Sử 10, bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

  • : 31
  • : 30 phút

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10
BÀI 27: QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC
 

Câu 1: Quốc gia cổ đại đầu tiên trên đất nước ta là

Câu 2: Người Việt cổ thời kì Văn Lang - Âu Lạc phát triển nền kinh tế

Câu 3: Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc còn được gọi là
 

Câu 4: Thành tựu nào không phải của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc

Câu 5: Ý nào không phản ánh đúng vai trò của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam?

Câu 6: Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống phong kiến phương Bắc là

Câu 7: Với cuộc khởi nghĩa nào nhân dân ta cơ bản giành được độc lập từ phong kiến phương Bắc?

Câu 8: Dấu mốc chấm dứt hoàn toàn thời Bắc thuộc, mở đầu thời đại độc lập tự chủ của nước ta là

Câu 9: Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở nước ta được hoàn chỉnh vào thế kỉ nào?

Câu 10: Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở nước ta được hoàn chỉnh dưới triều đại nào?

Câu 11: Bộ luật thành văn mang tính dân tộc sâu sắc của chế độ phong kiến Việt Nam là

Câu 12: Các triều đại phong kiến Việt Nam đề cao Nho giáo nhằm mục đích gì

Câu 13: Ý nào không đúng khi nói về kinh tế Đại Việt trong các thế kỉ X – XV?

Câu 14: Nền giáo dục phong kiến Việt Nam phát triển thịnh đạt nhất vào thời nào?

Câu 15: Nền giai đoạn Nho giáo ở nước ta phát triển nhất dưới triều vua

Câu 16: Sự ra đời của nền giáo dục dân tộc được đánh dấu bằng sự kiện

Câu 17: Giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của nền văn minh Đại Việt là

Câu 18: Nhà văn hóa tiêu biểu nhất của nền văn minh Đại Việt là

Câu 19: Cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta là của

Câu 20: “An Nam tứ đại khí” chính là

Câu 21: “An Nam tứ đại khí” bao gồm

Câu 22: Người được coi là ông tổ của ngành sử học Việt Nam là

Câu 23: Nền văn minh Đại Việt chịu ảnh hưởng của nền văn hóa

Câu 24: Để xây dựng nền văn hóa mang bản sắc riêng của dân tộc, cha ông ta đã sáng tạo ra chữ Nôm. Vậy, chữ Nôm là

Câu 25: Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng vào thời gian nào?

Câu 26: Trong thời kì đất nước bị chia cắt (từ nửa đầu thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII), tồn tại các chính quyền là

Câu 27: Đặt nền móng cho sự thống nhất đất nước sau gần hai thế kỉ bị chia cắt là

Câu 28: Từ triều địa nào lãnh thổ Việt Nam được mở rộng và hoàn chỉnh như ngày nay?

Câu 29: Từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX, dân tộc ta đã bao nhiêu lần phải đương đầu với giặc xâm lược ?

Câu 30: Nguyên nhân nào là quan trọng nhất quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần và trở thành bài học quan trọng bậc nhất trong công cuộc dựng nước và giữ nước?

Câu 31: Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm nổi bật của các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

/ĐỀ THI MỚI

ĐỀ THI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây