© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...
Thông tin đề thi

Kiểm tra Lịch Sử 10, bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

  • : 31
  • : 35 phút

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII

Loading...

Câu 1: Cuối thế kỉ XVIII, tình hình kinh tế nước Pháp có đặc điểm gì nổi bật?

Câu 2: Ý nào không phản ánh đúng tình trạng của nền nông nghiệp Pháp trước cách mạng

Câu 3: Trước cách mạng, ở Pháp đã có các xí nghiệp với hàng nghìn công nhân thuộc các ngành

Câu 4: Ba đẳng cấp xã hội Pháp trước cách mạng gồm

Câu 5: Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của các đẳng cấp Quý tộc và tăng lữ?

Câu 6: Giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong Đẳng cấp thứ ba là

Câu 7: Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Pháp trước cách mạng là

Câu 8: Các nhà tư tưởng tiểu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng là

Câu 9: Vai trò của trào lưu Triết học Ánh sáng là gì?

Câu 10: Chế độ chính trị ở nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là

Câu 11: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp là

Câu 12: Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản là

Câu 13: Hội nghị ba đẳng cấp ở Pháp được triệu tập (5 – 1789) để

Câu 14: Ngày 14 – 7 – 1789 đã diễn ra sự kiện gì ở Pháp?

Câu 15: Sự kiện ngày 14 – 7 – 1789 đã đánh dấu

Câu 16: Ý nào không đúng về thành phần của tầng lớp đại tư sản tài chính ở Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Câu 17: Sau sự kiện này 14 – 7, chính quyền ở Pháp thuộc về lực lượng nào?

Câu 18: Khẩu hiệu nổi tiếng “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” thuộc văn kiện nào?

Câu 19: Phái Lập hiến trong Cách mạng Pháp đã

Câu 20: Ý không phản ánh đúng nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là

Câu 21: Tháng 0 – 1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức

Câu 22: Hành động phản bội Tổ quốc của vua Lui XVI thể hiện thông qua việc

Câu 23: Lực lượng lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng kể từ sau ngày 10 – 8 – 1792 là

Câu 24: Phái Girôngđanh trong cách mạng Pháp đã

Câu 25: Ngày 2 – 6 – 1793 đánh dấu sự kiện

Câu 26: Ý nào không phải là biện pháp mà chính quyền của Rôbespie đã thực hiện để đưa nước Pháp vượt qua cơn hiểm nghèo?

Câu 27: Nền cộng hòa đầu tiên ở Pháp được thiết lập khi nào?

Câu 28: Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao khi nào?

Câu 29: Động lực đưa Cách mạng Pháp phát triển tới đỉnh cao là

Câu 30: Ý nào chưa thỏa đáng để giải thích vì sao giai đoạn phái Giacôbanh nắm chính quyền, Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao?

Câu 31: Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa của Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII là

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây