© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (Thế kỉ XIII)

  • : 30
  • : 30 phút

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 7
Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (Thế kỉ XIII)

Câu 1: Khu vực mà đế quốc Mông – Nguyên đã đô hộ vào thế kỉ thứ XIII là khu vực nào?

Câu 2: Đầu thế kỉ XIII, quân Mông Cổ đã là gì?

Câu 3: Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đinh nhà Trần đã có thái độ như thế nào?

Câu 4: Tướng nào của Mông Cổ chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt?

Câu 5: Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần thái độ của vua Trần như thế nào?

Câu 6: Vào Đại Việt, quân Mông Cổ bị chặn đánh đầu tiên tại đâu?

Câu 7: Người có công lớn trong việc tổ chức cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ là ai?

Câu 8: Khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, vua Trần cho quân về vùng nào?

Câu 9: Nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua nhà Trần như thế nào khi quân Mông Cổ vào Thăng Long?

Câu 10: “Đầu thần chưa rơi xuống xin bệ hạ đừng lo”. Đó là câu nói của ai?

Câu 11: Quân đội nhà Trần đã mở cuộc phản công lớn đánh quân Mông Cổ tại đâu?

Câu 12: Ngày 29.1.1258, ghi vào lịch sử chống quân Mông Cổ tại đâu?

Câu 13: Tại Bình Lệ Quyên, trước thế giặc mạnh, vua Trần đã có quyết định như thế nào?

Câu 14: Ai là người cho quân đánh Cham-pa để làm bàn đạp tấn công Đại Việt vào thế kỉ XIII

Câu 15: Năm 1283, hơn 10 vạn quân Nguyên cùng 300 chuếc thuyền do ai chỉ huy xâm lược Cham-pa?

Câu 16: Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần II, ai là người tự giương cao lá cớ: “Phá cường địch, báo hoàng ân”?

Câu 17: Bài “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn được viết vào thời điểm nào?

Câu 18: Khi quân Nguyên sắp xâm lược Đại Việt, nhà Trần đã chuẩn bị về mặt quân sự như thế nào?

Câu 19: Vua Trần mở hội nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão có uy tín trong cả nước bàn cách đánh giặc. Hội nghị mở vào năm nào?

Câu 20: Ai là người được vua Trần giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai?

Câu 21: “ Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chám đầu thần rồi hãy hàng”. Câu nói đó của ai?

Câu 22: Tháng 5.1285, quân Trần tổ chức phản công đánh bại giặc Nguyên ở đâu?

Câu 23: Cuối tháng 12.1287, cánh quân bộ của quân Nguyên do thoát Hoan chỉ huy đánh vào vùng nào của nước ta?

Câu 24: Người làm nên chiến thắng ở Vân Đồn vào cuối năm 1287 là ai?

Câu 25: Khi chiếm đươch Thăng Long, Thoát Hoan đã làm gì?

Câu 26: Với chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, quân ta đã bắt sống tướng nào của quân Nguyên?

Câu 27: Nguyên nhân nào là cơ bản nhất trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân Nguyên – Mông?

Câu 28: Câu nào dưới đây không nằm trong ý nghĩa của thắng lợi ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên?

Câu 29: Ý nghĩa của cuộc chiến thắng Bạch Đằng (4-1288) là gì?

Câu 30: Ý nghĩa lịch sử của ba lần chiến thắng Mông – Nguyên đối với nước ta?

  Ý kiến bạn đọc

  • Minh phước
    Sao mà đăng kí khó quá nhập tên vào đòi hỏi khó quá. Chỉ cách làm đăng nhập tên cho đúng, làm 30 phút không được gì hết
      Minh phước   15/12/2021 05:03
Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây