© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm GDCD 8, Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  • : 15
  • : 15 phút

GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 1: Văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất là

Câu 2: Cơ quan duy nhất nào sau đây có chức năng ban hành, sửa đổi hay bổ sung Hiến pháp?

Câu 3: Nội dung nào sau đây không thuộc những vấn đề nền tảng được quy định trong Hiến pháp?

Câu 4: Trong Hiến pháp, một trong những vấn đề có tính chất nền tảng được xác định là:

Câu 5: Việc khẳng định nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thể hiện vấn đề nền tảng nào được quy định trong Hiến pháp?

Câu 6: Ở nước ta, việc sửa đổi Hiến pháp phải được bao nhiêu đại biểu Quốc hội tán thành?

Câu 7: Hiến pháp là luật …… của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất, mọi văn bản pháp luật khác đều phải phù hợp, không được trái Hiến pháp.

Câu 8: Chỉ có …… mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Câu 9: Một trong những nội dung của Hiến pháp nước ta là sự khẳng định tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về:

Câu 10: Hiến pháp do …… xây dựng theo trình lự, thủ tục đặc biệt, được quy định trong Hiến pháp.

Câu 11: Quốc hội chỉ có nhiệm vụ xây dựng Hiến pháp chứ không có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Đúng hay sai?

Câu 12: Bản chất của Nhà nước ta được quy định trong Hiến pháp là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đúng hay sai?

Câu 13: Cơ quan quyền lực nhà nước là:

Câu 14: Cơ quan qun lí nhà nước:

Câu 15: Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do cơ quan nào ban hành:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây