© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Vật lý, ôn thi tốt nghiệp THPT, đề 06

  • : 48
  • : 60 phút

Bộ đề ôn thi THPT
Môn: Vật lý - Đề 06

Câu 1: Phát biểu nào là sai khi nói về dao động tắt dần?

Câu 2: Điều kiện của sự cộng hưởng là:

Câu 3: Tần số của âm quyết định đến đặc tính nào sau đây của âm?

Câu 4: Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lõng với hai nguồn
sóng kết hợp S1 và S2. Gọi là bước sóng, d1 và d2 lần lượt là khoảng cách từ điếm M đến các nguồn S1 và S2. Điểm M đứng yên khi :

Câu 5: Trong máy điện thoại di động có mạch thu và mạch phát sống điện từ hay không ?

Câu 6: Giữa hai mạch dao động xuất hiện hiện tượng cộng hướng, nếu các mạch đó có :

Câu 7: Điều nào sau đây là đúng khi nói về đoạn mạch xoay chiều chi có tụ điện ?

Câu 8: Đối với dòng điện xoay chiêu, cuộn cảm cố tác dụng gì ?

Câu 9: Người ta luồn một lõi sắt vào trong một cuộn dây đã được mắc vào mạch điện theo sơ đồ cho trên hình 6.9. Ampe kế và vôn kế trong mạch sẽ chỉ :

CAU 9

Câu 10: Điều kiện nào sau đây về hiệu đường đi đến hai nguồn S1S2 để cho trên màn một vân sáng giao thoa:

Câu 11: Phổ phát xạ của natri chứa vạch màu vàng ứng với bước sóng ⋋ = 0,56 μm Trong phổ hấp thụ của natri:

Câu 12: Hiện tượng quang điện được Hertz phát hiện bằng cách nào ?

Câu 13: Dòng điện chạy qua tế bào quang điện F (hình 6.13) được tạo ra bởi :

CAU13

Câu 14: Hạt nuclôn (tên gọi chung của prôtôn  và nơtrôn trong hạt nhân) từ hạt nhân nào trong các hạt nhân liti. xênon và urani bị bứt ra khó nhất ?

Câu 15: Theo định nghĩa, đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng 

Câu 16: Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố 15 bị phân rã a và kết quả là xuất hiện hạt nhân nguyên tố

Câu 17: Một vật khối lượng m = 0,5kg được gán vào một lò xo không trọng lượng có độ cứng k = 600 N/m dao động vói biên độ A = 0,1m. Tính vận tốc của vật khi xuất hiện ở li độ X = 0,05m.

Câu 18: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thắng đúng với biên độ ìodín. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng có độ lớn là 

Câu 19: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ

Câu 20: Khoảng cách giữa hai bụng của sóng nước trên mặt hồ bằng 9m. Sóng lan truyền với vận tốc bằng bao nhiêu, nếu trong thời gian 1 phút sóng đập vào bờ 6 lần ?

Câu 21: Một mạch dao động gồm một cuộn dây L và tụ điện c thực hiện dao động điện tử tự do. Đẻ bước sóng của mạch dao động tăng lẽn hai lần thì phải thay tụ điện c bảng tụ điện C có giá trị 

Câu 22: Mắc cuộn dây thuần cau 22 một điện áp xoay chiều có biểu thức cau 22,1. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

Câu 23: Cho mạch điện xoay chiểu gồm cuộn dây có cau 23 tụ điện có điện dung cau 23,1  và điện trở thuần R thay đổi được tất cả được mắc nối tiếp với nhau, rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện áp
xoay chiều cau 23, 2 công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị cực đại khi R có giá trị :

Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều như hình 
cau 24
Giá trị R0, và L là
cau 24 hinh

Câu 25: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R = 80Ω độ tự cảm L = 0.636M mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = 141,4sin100πt (V). Khi cường độ hiệu dụng đạt giá trị cực đại thì điện dung của tụ điện là

Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách từ vân sáng bậc hai đển
vân sáng bậc 7 (cùng một phía) là 4,5mm. Khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm; khoảng cách đến màn D = 1,5m. Bước sóng ánh sáng là

Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, giữa hai khe và màn là D = 4m. Bước sóng ánh sáng là 0,6μm. Tọa độ của vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 5 cùng một phía là:

Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng ⋋ = 0,5 um. Biết khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là a = 2mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 1m. Vị trí của vân tối thứ 4 (về phía dương) là:

Câu 29: Công thoát của êlectron khỏi kim loại natri là 2.48 eV. Một tế bào quang điện có catôt làm bằng natri, khí- được chiếu sáng bằng một chùm bức xạ có các bước sóng :
1 = 0,265μm ; 2 = 0,30 μm; 3 = 0,56μm; 4 = 0,36μm; 5 = 0,66μm Những bức xạ của bước sóng nào gây ra dòng quang điện

Câu 30: Kim loại dùng làm calôt của một tế bào quang điện có công thoát êlectron Ao = 2,2eV. Chiếu vào catôt một bức xạ điện từ có bước sóng ⋋. Giới hạn quang điện ⋋o của kim loại đó là

Câu 31: Chất phóng xạ iốt  cau 31 có chu kì bán rà 8 ngày. Lúc đầu có 200g chất này. Sau 24 ngày, số gam iôt phóng xạ đã bị biên thành chât khác là 

Câu 32: Cho phản ứng hạt nhân : cau 32 Biết khổi lượng của các hạt
nhân cau 32,1. Năng lượng phản ứng trên tỏa ra là

II. PHẦN RIÊNG CHO MỖI CHƯƠNG TRÌNH
(Học sinh học theo chương trình nào thì làm theo chướng trình ấy)
A. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

 

Câu 33: Dao động tự do là

Câu 34: Tại điểm s trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng vói tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm s. Tại hai điểm M. N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua s luôn dao động ngược pha với nhau. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nuớc là 80 cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48Hz đến 64Hz. Tần số dao động của nguồn là

Câu 35: Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa trên :

Câu 36: Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 5mH và tụ điện có điện dung 50μF. Chu kì dao động riêng của mạch là

Câu 37: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là ro = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng N là

Câu 38: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
Chu kì bán rà T của một chất phóng xạ là thời gian sau đó

Câu 39: Lực ma sát thuộc loại

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
Chu kì bán rà T của một chất phóng xạ là thời gian sau đó


B. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Câu 41: Chọn câu đúng.

Câu 42: Một dĩa đặc bán kính 0.25 m có thể quay quanh trục đối xứng đi qua tâm của nó. Một sợi đây mảnh, nhẹ đuợc quấn quanh vành đĩa. Người ta kéo đầu sợi đây bằng một lực không đổi. Hai giây sau kể từ lúc bắt đầu tác dụng lực làm đĩa quay, vận tốc góc của đĩa bằng 24 rad/s. Hỏi : Chiều dài đoạn đây được kéo.

Câu 43: Một nhà du hành vũ trụ được kiếm tra trên một máy li tâm. Người đó ngồi trên một ghế ở đầu tay quay cách trục 5m. Máy tăng tốc trong 5 s theo công thức 0 = 0,30.t2 trong đó t đo bằng giây, đo bằng rađian. Khi dó nhà du hành phải chịu một gia tốc bằng bao nhiêu lần gia tốc trọng trường ?

Câu 44: Một vật treo vào lò xo có chu kì dao động của vật là 0,5s. Cho
g = 10m/s2 ≈  π 2 m/s2. Khi treo vật đã làm cho lò xo dăn ra ΔI là

Câu 45: Trong trường hợp nào sau đây xuất hiện điện từ trường ?

Câu 46: Chọn câu đúng.
Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ 

Câu 47: Trong quá trình biến đổi hạt nhân, hạt nhân cau 40 chuyền thành hạt nhân  cau 40 đã phóng ra :

Câu 48: Công thức nào là công thức biểu diễn mômen quán tính của một chất điếm:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây