© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Bài thi thử THPT Quốc gia, môn: Giáo dục công dân (05)

  • : 40
  • : 50 phút

Thi thử THPT Quốc gia 
 Môn thi: Giáo dục Công dân

Câu 1: Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử cũng chính là:

Câu 2: Quyền bầu cử và Quyền ứng cử là cơ sở pháp lý - chính trị quan trọng để

Câu 3: Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia:

Câu 4: Ở Phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế:

Câu 5: Hiến pháp 1992 quy định mọi công dân

Câu 6: Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt

Câu 7: Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử

Câu 8: Nhận định nào sai: Người không được thực hiện Quyền bầu cử là người:

Câu 9: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc bầu cử

Câu 10: Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng

Câu 11: Ở phạm vi cơ sở, kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo của công dân là

Câu 12: Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư... là

Câu 13: Ở phạm vi cơ sở, chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng là

Câu 14: Ở phạm vi cơ sở, xây dựng hương ước, qui ước là.

Câu 15: Ở phạm vi cơ sở, kiểm sát dự toán và quyết toán ngần sách xã, phường là

Câu 16: Về cơ bản, qui trình giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo.

Câu 17: Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là quyền của ai dưới đây?

Câu 18: Bổ nhiệm là gì?

Câu 19: Bãi nhiệm là gì ?

Câu 20: Miễn nhiệm là gì?

Câu 21: Người nào sau đây có quyền ‘khiếu nại’?

Câu 22: Xã X có hai thôn A và thôn Theo kế hoạch của xã, hai thôn phải tiến hành xây dựng đường đi của thôn trong thời gian 5 năm bằng kinh phí do xã cấp 20% và do dân đóng góp 80%. • Trưởng thôn A đã triệu tập cuộc họp toàn bộ các đại diện của các gia đình trong thôn để bàn bạc và quyết định việc thực hiện kế hoạch trên. Quyết định về việc đó đã được thông qua trên cơ sở quá bán tối đa (2/3 có mặt đổng ý). • Trưởng thôn B chỉ triệu tập các trưởng xóm để bàn bạc và quyết định việc thực hiện kế hoạch của xã. Quyết định vể việc đó đã được thông qua trên cơ sở nhất trí hoàn toàn (100% các trưởng xóm đồng ý).

Câu 23: Những người được nhân dân bẩu ra và nhận nhiệm -vụ trong bộ máy Nhà nước được gọi là?

Câu 24: Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép việc thực hiện quyền bầu cử của công dân thì bị phạt nhiều nhất là?

Câu 25: Người nào lợi dụng tự do báo chí xâm phạm lợi ích của người khác thì bị phạt tù nhiều nhất là?

Câu 26: Quyền công tố là gì?

Câu 27: Dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam ra đời năm nào ?

Câu 28: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào thể hiện Quyền khiếu nại ?

Câu 29: Chị H bị buộc thôi việc vì lý do có bầu. Chị nên sử dụng quyền gì để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình ?

Câu 30: Tận mắt chứng kiến nhiều tên Lâm tặc phá rừng, bạn học sinh An nên sử dụng Quyền gì để bảo vệ rừng?

Câu 31: Người nào dưới đây có Quyền ứng cử ?

Câu 32: Vì lý do sức khỏe, những người ốm đau không thể tự đi bỏ phiếu bầu cử thì ?

Câu 33: Những người nào dưới đây có quyền khiếu nại ?

Câu 34: Những người nào dưới đây có Quyền tố cáo?

Câu 35: Người nào có Quyền giải quyết khiếu nại ?

Câu 36: Người nào có quyền giải quyết tố cáo ?

Câu 37: Sau mỗi một đợt Tổng tuyển cử thì bầu ra gì ?

Câu 38: Sau khi bầu ra Quốc hội thì Quốc hội sẽ cử ra gì ?

Câu 39: Trên thế giới quốc gia nào có quy định về số tuồi đi bẩu cử là cao nhất (21 tuổi) ?

Câu 40: Trên thế giới quốc gia nào có quy định về số tuổi đi bầu cử là thp nhất (16 tuổi) ?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây