© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Bài thi thử THPT Quốc gia, môn: Giáo dục công dân (07)

  • : 40
  • : 50 phút

Thi thử THPT Quốc gia 
 Môn thi: Giáo dục Công dân

Câu 1: Khung pháp lý còn được gọi là?

Câu 2: Những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân còn được gọi là?

Câu 3: Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vừng của đất nước được thể hiện:

Câu 4: Trong xu hướng toàn cẩu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lầu dài, hiệu quả mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng:

Câu 5: Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triền bền vững là:

Câu 6: Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước công cụ, phương tiện được xem là có vai trò nổi bật nhất là:

Câu 7: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào:

Câu 8: Nhà nước sử dụng các công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước:

Câu 9: Việc đưa ra các quy định về thuế, pháp luật đã tác động đến lĩnh vực:

Câu 10: Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội văn hóa được xem là:

Câu 11: Vai trò của pháp luật ừong bảo vệ môi trường là:

Câu 12: Câu có nội dung đúng về bảo vệ môi trường là:

Câu 13: Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là:

Câu 14: Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:

Câu 15: Vai trò của Nhà nước đối với vấn đề phát triển văn hóa là:

Câu 16: Pháp luật bảo vệ môi trường quy định:

Câu 17: Nhận định nào sau đây sai?

Câu 18: Pháp luật... quyền tự do kinh doanh của công dân để khơi dậy và phát huy mọi tiền năng trong xã hội.

Câu 19: Pháp luật khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành, nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thúc đẩy kinh doanh phát triển thông qua

Câu 20: Theo quy định của luật Doanh nghiệp, những người nào dưới đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp?

Câu 21: Khi thực hiện hoạt động kinh doanh, người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

Câu 22: Pháp luật về bảo vệ phát triển rừng nghiêm cấm hành vi nào dưới đây?

Câu 23: Pháp luật về phát triển văn hóa gồm nội dung nào dưới đây?

Câu 24: Ý kiến nào dưới đây là đúng?

Câu 25: Hành vi nào bị nghiêm cấm trong luật bảo vệ môi trường dưới đây?

Câu 26: Hành vi nào không bị cấm trong luật bảo vệ môi trường dưới đây?

Câu 27: Trong các quyền sau, quyền nào là không phải quyền của doanh nghiệp trong luật Doanh nghiệp?

Câu 28: Trong các cơ sở kinh doanh sau, cơ sở nào được miễn, giảm thuế theo như luật Doanh nghiệp năm 2008?

Câu 29: Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc những nghĩa vụ trong kinh doanh?

Câu 30: Những ai được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp?

Câu 31: Pháp luật về phát triển văn hóa không nghiêm cấm những hành vi nào sau

Câu 32: Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, pháp luật có vai trò gì?

Câu 33: Trong lĩnh vực văn hóa, vai trò của pháp luật được thể hiện như thế nào?

Câu 34: Vai trò của pháp luật được thể hiện như thế nào trong lĩnh vực xã hội?

Câu 35: Em đồng ý với khẳng định nào dưới đây về quyền tự do kinh doanh của công dân?

Câu 36: Pháp luật về quốc phòng và an ninh bao gồm các quy định về những nội dung nào?

Câu 37: Nghĩa vụ nào mà không phải là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong luật doanh nghiệp?

Câu 38: Hành vi nào không bị cấm trong luật An ninh quốc gia?

Câu 39: Thuế giá trị gia tăng là gì?

Câu 40: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây