© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Bài thi thử THPT Quốc gia, môn: Lịch sử (02)

  • : 40
  • : 50 phút

Thi thử THPT Quốc gia 
 Môn thi: Lịch sử

Câu 1: Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, sau khi đánh bại phát xít Đức Liên Xô cam kết:

Câu 2: Vấn đề nào không nằm trong quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945)?

Câu 3: Liên Xô đẩy mạnh khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc để:

Câu 4: Sai lầm lớn nhất của Liên Xô và các nước Đông Âu khi tiến hành cải tổ, Điều chỉnh sự phát triển kinh tế và ưở thành bài học đối với Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay là:

Câu 5: Đến nửa sau thế kỉ XX, “Con rồng” kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á là:

Câu 6: Ý nào dưới đây phản ánh mối quan hệ đối ngoại giữa Trung Quốc và Việt Nam diễn biến theo chiều hướng xấu?

Câu 7: Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu:

Câu 8: Đặc điểm nổi bật về tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

Câu 9: Xu thế chung của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh Lạnh là:

Câu 10: Cuộc chiến tranh nào đã trở thành cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất, phản ánh mâu thuẫn giữa hai phe - Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa?

Câu 11: Mặt hạn chế của xu thế toàn cẩu hóa là:

Câu 12: Thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay là:

Câu 13: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu?

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

Câu 15: Văn kiện nào của Đảng xác định động lực của cách mạng là công nhân và nông dân?

Câu 16: Điểm khác nhau trong một số luận điểm cơ bản của Luận cương chính trị (10/1930) với Cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì?

Câu 17: Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt của xu hướng cách mạng dân chủ tư sản trong phong trào dân tộc đầu thế kỉ XX là

Câu 18: Tổ chức tham gia Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản do Nguyễn Ái Quốc chủ trì từ 6/1 đến 7/2 tại Hương Cảng (Trung Quốc) là:

Câu 19: Đặc điểm nào nổi bật nhất của tình hình thế giới đầu những năm 30 của thế kỉ XX?

Câu 20: Đối tượng của phong trào dần chủ 1936 - 1939 là:

Câu 21: Hội nghị Ban Chấp hànhTrung ương 11/1939 đã đánh dấu sự chuyển hưởng đúng đắn và chỉ đạo chiến lược cách mạng như thế nào?

Câu 22: Ý nào không phải là hình thức mặt trận dân tộc thống nhất được thành lập từ 1930 đến 1945?

Câu 23: Khó khăn lớn nhất của ta trong công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyển từ 1941 đến 1945 là:

Câu 24: Lụt và hạn hán đã tác động đến sản xuất nông nghiệp của nước ta sau Cách mạng tháng Tám như thế nào?

Câu 25: Làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam là:

Câu 26: Nội dung nào dưới đây không nằm trong Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946?

Câu 27: Vì sao Đảng ta chủ trương chuyển từ nhân nhượng với Tưởng sang hòa hoãn với Pháp ?

Câu 28: Nhược điểm của kế hoạch Nava là gì?

Câu 29: Trong kháng chiến chống Pháp 1945 -1954, thắng lợi làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi?

Câu 30: Thắng lợi quan trọng trong công cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc 1954 -1957 là:

Câu 31: Đại hội đại biểu toàn quốc lẩn thứ III của Đảng (9/1960) đề ra vấn đề quan trọng gì?

Câu 32: Công cụ chiến lược của Mĩ trong âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới giai đoạn 1961 - 1965 là:

Câu 33: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng nào?

Câu 34: Một điểm khác trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là:

Câu 35: Điểm giống nhau của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” với các chiến lược chiến tranh trước đó của Mĩ là gì?

Câu 36: Sau đại thắng mùa xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước là:

Câu 37: Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới, thành tựu nào là quan trọng nhất?

Câu 38: Sự thành công của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI (1976) có ý nghĩa ra sao?

Câu 39: Ý nào phản ánh đúng và đầy đủ quan điểm đổi mới của Đảng ta?

Câu 40: Những thành tựu mà nước ta đạt được trong 15 năm đổi mới (1986 - 2000) đã khẳng định điều gì?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây