© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Bài thi thử THPT Quốc gia, môn: Lịch sử (06)

  • : 40
  • : 50 phút

Thi thử THPT Quốc gia 
 Môn thi: Lịch sử

Câu 1: Trật tự thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở nào?

Câu 2: Hãy đánh giá về vai trò của Liên hợp quốc trước những biến động của tình hình thế giới hiện nay?

Câu 3: Nội dung nào không phải là đường lối xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thê' giới thứ hai?

Câu 4: Năm 1989, “bức tường Béclirí’ (biểu tượng chia đôi nước Đức trong thời gian Chiến tranh lạnh) bị phá bỏ là do:

Câu 5: Hiệp ước Bali (2/1976) đã xác định nguyên tắc hoạt động cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN, ngoại trừ:

Câu 6: Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên ra đời là hệ quả của:

Câu 7: Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu, Mĩ đã thu được một số kết quả, ngoại trừ việc:

Câu 8: Điểm giống nhau về chính sách đối ngoại của Nga và Mĩ sau Chiến tranh lạnh:

Câu 9: Chiến tranh lạnh là cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa ở hầu hết các lĩnh vực, ngoại trừ:

Câu 10: Sự kiện nào chi phối mối quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX?

Câu 11: Hệ quả quan trọng và lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật là:

Câu 12: Tính hai mặt của toàn cầu hóa là gì?

Câu 13: Một trong những lí do Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam

Câu 14: Trong cuộc khai thác thuộc địa giai cấp tư sản phân hóa như thế nào?

Câu 15: Mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là:

Câu 16: Sau đây là một số tác phẩm, văn kiện của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 1. Bản án chế độ Thực dân Pháp. 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 3. Bản yêu sách 8 điểm gửi tới Hội nghị Vécxai. Hãy sắp xếp các tác phẩm, văn kiện trên theo trình tự thời gian xuất hiện:

Câu 17: Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu 1930 là:

Câu 18: Cuối năm 1929, vấn đề thống nhất các tổ chức cộng sản trở nên cấp thiết đối với cách mạng Việt Nam. Vì sao?

Câu 19: Yếu tố nào dưới đây biểu hiện tính triệt để của phong trào cách mạng 1930 - 1931?

Câu 20: Lực lượng tham gia đấu tranh trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 chủ yếu là:

Câu 21: “Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang tột độ. Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến” Điều kiện khách quan thuận lợi được đề cập trong đoạn trích là:

Câu 22: Nội dung nào không thuộc Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5/1941?

Câu 23: Điểm tương đồng và cũng là quyết định quan trọng nhất của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11/1939 và tháng 5/1939 là gì ?

Câu 24: Tư tưởng cốt lõi xuyên suốt cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay là:

Câu 25: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1930 - 1945 là:

Câu 26: Sự kiện nào dưới đây trở thành tín hiệu tiến công của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19/12/1946)?

Câu 27: Đường lối kháng chiến toàn quốc chống Pháp dựa trên cơ sở của những văn kiện lịch sử nào?

Câu 28: Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa Việt Nam với Pháp (6/3/1946) không phải là một văn bản mang tính chất pháp lý quốc tế, vì:

Câu 29: Điểm tương đồng về mục tiêu mở các chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) của quân dân ta là:

Câu 30: Thắng lợi quân sự nào của quân dân ta đã đập tan cố gắng lớn nhất và cũng là cố gắng cuối cùng của Thực dân Pháp có sự giúp sức của đế quốc Mĩ?

Câu 31: Quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam lần đẩu tiên được một hiệp định quốc tế công nhận là:

Câu 32: Sự kiện nào đánh dấu sự toàn thắng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 -1975)?

Câu 33: Cho dữ liệu: 1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 2. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 3. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 4. Chiến lược “Chiến tranh đơn phương”. Sắp xếp thứ tự các chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở Việt Nam trong những năm 1954 -1973:

Câu 34: Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ của cách mạng miền Nam những năm 1954

Câu 35: Điểm tương đồng trong các chiến lược chiến tranh của Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam (1954 - 1975) đều la:

Câu 36: Hãy lựa chọn phương án thích hợp để hoàn thiện đoạn trích sau: “Phương hướng cơ bản của cách mạng mền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng...”

Câu 37: Những thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX góp phẩn xóa bỏ chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa thực dân trên thế giới?

Câu 38: Ý nào phản ánh đúng và đầy đủ quan điểm đổi mới của Đảng ta?

Câu 39: Chủ trương chiến lược lâu dài của Đảng trong công cuộc đổi mới là xây dựng:

Câu 40: Nguyên nhân quyết định thắng lợi bước đầu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay là nhờ vào:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây