© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Bài thi thử THPT Quốc gia, môn: Lịch sử (08)

  • : 40
  • : 50 phút

Thi thử THPT Quốc gia 
 Môn thi: Lịch sử

Câu 1: Cơ quan nào của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới ?

Câu 2: Vấn đề nào không phải là vấn đề được đặt ra một cách cấp bách trước các cường quốc Đồng minh trong giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai là:

Câu 3: Sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là:

Câu 4: Sự kiện nào đánh dấu Chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước (Liên Xô) và bước đầu trở thành hệ thống thế giới:

Câu 5: Nội dung đường lối cải cách của Trung Quốc coi vấn đ nào là quan trọng, trung tâm:

Câu 6: Châu Phi là “lục địa mới trỗi dậy” vì:

Câu 7: Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, các quốc gia Tây Âu gánh chịu nhiều tổn thất. Tuy nhiên đến năm 1950, kinh tế của họ đã cơ bản phục hồi như giai đoạn trước chiến tranh là nhờ:

Câu 8: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn tới sự phát triển của kinh tế Nhật Bản?

Câu 9: Nét nổi bật chi phối quan hệ quốc tế nửa sau thế kỉ XX là

Câu 10: Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc Chiến tranh lạnh là:

Câu 11: Ý nào sau đây không phải là tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ?

Câu 12: Bản chất của quá trình toàn cầu hóa là:

Câu 13: Các tờ báo “Hữu thanh, Tiếng dần, Đông Pháp thời báo,Thực nghiệp dân báo” của?

Câu 14: Trong cuộc khai thác thuộc địa ln thứ hai của Thực dân Pháp, thái độ của chính trị giai cấp đại địa chủ phong kiến như thế nào?

Câu 15: Sự kiện nào thể hiện: “Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp cống nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”?

Câu 16: Phong trào đấu tranh đầu tiên do giai cấp tư sản khởi sướng, đó là:

Câu 17: Ý nào không phản ánh đúng vai trò của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đối với cách mạng Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX?

Câu 18: Ý kiến nào không đúng khi nhận xét về nhiệm vụ dân tộc được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo?

Câu 19: Bài học kinh nghiệm về lực lượng cách mạng được rút ra trong phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì?

Câu 20: Đến tháng 3/1938, Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương được đổi tên:

Câu 21: Thời cơ trong cách mạng tháng 8 được xác định vào thời điểm lịch sử nào?

Câu 22: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy’’ Đó là nội dung của:

Câu 23: Ý nào không đúng về đặc điểm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ?

Câu 24: Điểm giống nhau của Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo với Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo là:

Câu 25: Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã có quyết định thể hiện sự nhạy bén:

Câu 26: Bác Hồ đã kêu gọi nhân dân ta diệt giặc đói bằng cách:

Câu 27: Sự kiện trực tiếp nào đưa đến quyết định của Đảng và chính phủ toàn quốc kháng chiến chống Pháp?

Câu 28: Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường thực hiện chính sách gì ở Việt Nam?

Câu 29: Để đánh phá hậu phương của ta, ngoài biện pháp quần sự, Đờ Lát đơ Tátxinhi còn sử dụng biện pháp gì?

Câu 30: Nội dung nào dưới đầy thể hiện tính nguyên tắc trong Hiệp định bộ ngày 6/3/1946.

Câu 31: Nhiệm vụ cơ bản của mền Bắc trong giai đoạn 1965 - 1968 là gì?

Câu 32: Âm mưu của Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong thủ đoạn dồn dân lập “ấp chiến lược” là:

Câu 33: Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965 đã chứng tỏ:

Câu 34: Giữa 5/1956, quân Pháp rút khỏi miền Nam Việt Nam khi chưa thực hiện nội dung điều khoản của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là:

Câu 35: Trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc với dự liệu thiên tài, động viên tinh thần chiến đấu của quân dân ta là:

Câu 36: Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Phước Long đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ là gì?

Câu 37: Sự khác biệt vẽ lực lượng của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là:

Câu 38: Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mĩ và trở thành thành viên thứ bảy của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm:

Câu 39: Trong đường lối đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì:

Câu 40: Bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam trong thế kỉ XX là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây