© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Bài thi thử THPT Quốc gia, môn: Lịch sử (04)

  • : 40
  • : 50 phút

Thi thử THPT Quốc gia 
 Môn thi: Lịch sử

Câu 1: Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, vấn đề quan trọng và cấp bách nhất đặt ra trước các cường quốc Đồng minh là gì ?

Câu 2: Những quyết định của Hội nghị Ianta của đã ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?

Câu 3: Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã trở thành:

Câu 4: Trong những năm cuối thập niên 80, Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào khủng hoảng, Đảng và Nhà nước Việt Nam cho rằng:

Câu 5: Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX

Câu 6: Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi ?

Câu 7: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 8: Điểm chung nhất thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Tây Âu và Mĩ là:

Câu 9: Chiến tranh lạnh kết thúc đưa đến hệ quả nào?

Câu 10: Nguyên nhân nào khiến cho chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ được coi là sản phẩm của Chiến tranh lạnh?

Câu 11: Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học – công nghệ là:

Câu 12: Trong xu thế phát triển của thế giới ngày nay, nước ta sẽ đứng trước nguy cơ tụt hậu, nếu như:

Câu 13: Chủ trương “vô sản hóa” là của:

Câu 14: Tổ chức hạt nhân của Việt Nam Quốc dân đảng là gì?

Câu 15: Phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1925) có hai sự kiện trong nước tiêu biểu nhất đó là sự kiện nào?

Câu 16: Phong trào “vô sản hóa” 1928 có tác dụng gì?

Câu 17: Sự kiện nào đã ghi dấu vào lịch sử Việt Nam như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân

Câu 18: Đặc điểm của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1925

Câu 19: Sự kiện nào dưới đầy gắn với ngày 12 tháng 9 năm 1930?

Câu 20: Thủ đoạn chính trị của Nhật khi vào Việt Nam là:

Câu 21: Yếu tố nào dưới đây biểu hiện tính triệt để của phong trào cách mạng 30-31?

Câu 22: Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống pháp xít có tác dụng như thế nào đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta?

Câu 23: Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày lúc nào? “Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đòi được”.

Câu 24: Vì sao Nhật bất ngờ làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương vào đêm 9 tháng 3 năm 1945?

Câu 25: Làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc là:

Câu 26: Đường lối kháng chiến của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp là:

Câu 27: Ý nào không phản ánh đúng mục đích của cuộc chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16 từ 19/12/1946 đến tháng 2/1947?

Câu 28: Chủ trương của Đảng ta đối với vấn đề thù trong, giặc ngoài (từ 9/1945 đến trước 19/12/1946) được đánh giá là:

Câu 29: Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 là gì?

Câu 30: Mục đích sâu xa của Mĩ khi can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương trong những năm 1950- 1954 là:

Câu 31: Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định vấn đê' gì?

Câu 32: Loại hình chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam trong những năm 1961 - 1965 là:

Câu 33: Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ năm 1963 là gì?

Câu 34: Tội ác man rợ nhất mà Mĩ gây ra cho nhân dân miến Bắc là gì?

Câu 35: Biện pháp được Mĩ và chính quyền Sài Gòn coi như “xương sống” và “quốc sách” trong thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) là gì?

Câu 36: Điểm giống nhau cơ bản trong các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ là gì?

Câu 37: Mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) là gì?

Câu 38: Trong 15 năm đổi mới, thành tựu quan trọng nhất mà nền nông nghiệp nước ta đươc là:

Câu 39: Thành tựu nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại của Việt Nam năm 1995 là gì?

Câu 40: Đổi mới đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội không phải là làm thay đổi thành tố nào dưới đây?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây