© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Bài thi thử THPT Quốc gia, môn: Lịch sử

  • : 40
  • : 50 phút

Thi thử THPT Quốc gia 
 Môn thi: Lịch sử

Câu 1: Tại sao đến những năm 50 của thế kỉ XX, chiến tranh Đông Dương lại ngày càng chịu sự tác động của hai phe?

Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến sự đối đầu Xô - Mĩ là:

Câu 3: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

Câu 4: Ý nào không phải là nội dung của Đường lối chung trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc?

Câu 5: Các cuộc chiến tranh ví như “ngọn gió thn” thổi vào nền kinh tế Nhật Bản là:

Câu 6: Trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra hội nghị nào ở Liên Xô của các nước Đồng minh?

Câu 7: Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ Liên Xô và Mĩ như thế nào?

Câu 8: Nội dung nào dưới đầy không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?

Câu 9: Có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, chống phong kiến nhưng thái độ không kiên định, dễ dàng thỏa hiệp là đặc điểm của giai cấp nào?

Câu 10: Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức tiến bộ xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai 1919 -1926 là:

Câu 11: Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự giác?

Câu 12: Sự kiện nào dưới đây đánh đấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

Câu 13: Việt Nam Quốc dân đảng là đảng chính trị theo xu hướng nào?

Câu 14: Điểm tương đồng lớn nhất giữa công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc (1978) với Đổi mới ở Việt Nam (1986)?

Câu 15: Luận cương chính trị khác với cương lĩnh chính trị đầu tiên ở những điểm?

Câu 16: Nghệ Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất trong phong trào cách mạng 1930 -1931 vì:

Câu 17: Khó khăn lớn nhất của nước ta sau cách mạng tháng Tám là:

Câu 18: Lí do quan trọng nhất khiến tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava?

Câu 19: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11/1939) đã đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn vể chỉ đạo chiến lược cách mạng vì:

Câu 20: Việc ký Hiệp định Sơ bộ tạm hòa với Pháp chứng tỏ:

Câu 21: Nội dung nào thuộc về chủ trương của ta trong Đông Xuân 1953 -

Câu 22: Chiến thắng Biên giới năm 1950 của Nhân dân Việt Nam chứng tỏ rằng:

Câu 23: Tinh thần “đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” và khí thế “Thẩn tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” thể hiện trong chiến dịch nào?

Câu 24: Văn kiện đặt nền tảng cho quan hệ Mĩ - Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 25: Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa như thế nào?

Câu 26: Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam và Đông Dương, hai chính sách: Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ có quan hệ với nhau. Mối quan hệ đó được thể hiện trong yếu tố nào sau đây:

Câu 27: Âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bị thất bại hoàn toàn bởi chiến thắng nào của ta?

Câu 28: Hai chính quyền nhà nước tn tại ở hai miền Nam - Bắc Việt Nam sau giải phóng mùa xuân 1975 là:

Câu 29: Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

Câu 30: “Hỡi quốc dân đồng bào LPhát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân Nhật đã bị tan rã tại khắp các mặt trận, kẻ thù chúng ta đã ngã gục.”Câu nói đó thể hiện điểu gì trong cách mạng tháng Tám 1945?

Câu 31: Thắng lợi nào cùa quân dân Việt Nam ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược?

Câu 32: Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI (1986) là gì?

Câu 33: Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “kết thúc chiến tranh trong danh dự” của chúng?

Câu 34: Việt Nam và ASEAN bắt đầu quá trình đối thoại và hòa dịu sau sự kiện nào?

Câu 35: Trước nguy cơ toàn cầu hóa tác động mạnh đến văn hóa, Việt Nam cn rút ra những kinh nghiệm gì để tránh sự xói mòn văn hóa truyền thống của dân tộc?

Câu 36: Với chiến thắng trong phong trào Đồng khởi 1960 của quân dân miền Nam đã làm phá sản chiến lược chiến tranh nào của Mĩ?

Câu 37: Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước năm 1975?

Câu 38: Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định Giơnevơ 1954 và Hiệp định Pari 1973 là:

Câu 39: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là:

Câu 40: Hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936 - 1939?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây