© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Bài thi thử THPT Quốc gia, môn: Lịch sử (10)

  • : 40
  • : 50 phút

Thi thử THPT Quốc gia 
 Môn thi: Lịch sử

Câu 1: Trật tự thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở nào ?

Câu 2: Việt Nam từ khi gia nhập tổ chức Liên hợp quốc có những đóng góp:

Câu 3: Những quốc gia nào không phải là nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 4: Điểm khác nhau giữa Liên Xô với các nước đế quốc, trong thời kì từ 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là:

Câu 5: Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á điều chịu ách thống trị của:

Câu 6: Ý nào không phải là điểm chung của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Lào, Việt Nam, Campuchia?

Câu 7: Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh thế giới là:

Câu 8: Chính sách đối ngoại của Mĩ đối với Việt Nam từ năm 1949 đến năm 1954 là:

Câu 9: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tự cho mình quyền lãnh đạo thế giới:

Câu 10: Dưới tác động của Chiến tranh lạnh, các cuộc chiến tranh cục bộ đã diễn ra ở:

Câu 11: Bước vào thế kỉ XXI, xu thế chung của thế giới hiện nay là:

Câu 12: Đặc điểm lớn nhất bao trùm thế giới từ sau năm 1945 là gì?

Câu 13: Tổ chức chính trị do Nguyễn Ái Quốc thành lập 7/1925 với mục đích đoàn kết các dân tộc bị áp bức cùng làm cách mạng, đánh đổ đế quốc là:

Câu 14: Tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp đào tạo cán bộ chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc) trong 1925 - 1927 là:

Câu 15: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được coi là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam vì:

Câu 16: Đặc điểm nào mang tính khách quan, quyết định sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của giai cấp công nhân?

Câu 17: Lí luận nào đươc cán bộ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

Câu 18: Biểu hiện cho sự thắng thế hoàn toàn của xu hướng cách mạng vô sản trước cách mạng dân chủ tư sản trong những năm đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là sự ra đời:

Câu 19: Luận cương chính trị của Đảng được thông qua tại Hội nghị:

Câu 20: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11/1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã chủ trương thành lập:

Câu 21: Yếu tố nào dưới đây biểu hiện tính triệt để của phong trào cách mạng 30-31

Câu 22: Trình bày xuất xứ của đoạn văn sau đây: “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng lật đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi, lửa bỏng

Câu 23: Phương pháp đấu tranh cơ bản trong cách mạng tháng Tám 1945 là gì?

Câu 24: Tính chất của cách mạng tháng Tám là gì?

Câu 25: Việc thành lập Khu giải phóng Việt Bắc (6/1945) có ý nghĩa như thế nào?

Câu 26: Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ với sự kiện nào?

Câu 27: Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 nhằm thực hiện nhiệm vụ gì?

Câu 28: Văn bản nào trình bày đầy đủ nhất về đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng?

Câu 29: Việc ký kết Hiệp định Sơ bộ, ngày 6/3/1946 của ta nhằm mục đích gì?

Câu 30: “Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” Cầu trích trên được dẫn trong văn bản nào?

Câu 31: Kế hoạch quân sự Đờ lát đơ Tatxinhi đã gây ảnh hưởng tới cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta như thế nào?

Câu 32: Đến cuối 1960, miền Bắc có 85% hộ nông dân với 70% ruộng đất vào hợp tác xã nông nghiệp. Đó là kết quả của công cuộc:

Câu 33: Để thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ đã sử dụng quân đội nào là chủ yếu?

Câu 34: Trong cuộc Tiến công chiến lược 1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến quan trọng của địch là:

Câu 35: Mục đích của Mĩ khi dùng thủ đoạn ngoại giao thỏa hiệp với Liên Xô và Trung Quốc trong năm 1972 là nhằm:

Câu 36: “Một tấc không đi, một li không dời” là quyết tâm của đồng bào miền Nam trong:

Câu 37: Điểm độc đáo và sáng tạo về nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 do Đảng Lao Động Việt Nam để ra và thực hiện thành công là:

Câu 38: Cuộc đấu tranh Mĩ xâm lược Việt Nam (1954 - 1975) đã trở thành:

Câu 39: Nguyên nhân cơ bản tác động đến công cuộc đổi mới của Đảng (1986) là do:

Câu 40: Bài học kinh nghiệm về nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1930 - 2000) là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây