© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Bài thi thử THPT Quốc gia, môn: Giáo dục công dân (03)

  • : 40
  • : 50 phút

Thi thử THPT Quốc gia 
 Môn thi: Giáo dục Công dân

Câu 1: Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay có bao nhiêu dân tộc?

Câu 2: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong một quốc gia được hiểu là như thế nào?

Câu 3: Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc là gì?

Câu 4: Dân tộc được hiểu theo nghĩa:

Câu 5: Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan là:

Câu 6: Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?

Câu 7: Khẩu hiệu nào sau đây phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo đối với đạo pháp và đất nước?

Câu 8: Bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là:

Câu 9: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là:

Câu 10: Tôn giáo được biểu hiện:

Câu 11: Điều nào sau đây thể hiện sự bất bình đẳng giữa các dân tộc?

Câu 12: Điều nào sau đầy thể hiện sự bất bình đẳng giữa các tôn giáo?

Câu 13: Mục đích của việc bình đẳng giữa các tôn giáo?

Câu 14: Điều nào dưới đầy thể hiện sự bất bình đẳng giữa các dân tộc?

Câu 15: Nội dung chính sách pháp luật nào dưới đây nói về quyền bình đẳng giữa các dân tộc?

Câu 16: Trong hoạt động ngoại khóa của một trường Dân tộc nội trú. Học sinh được khuyến khích mặc những bộ trang phục đặc sắc của dân tộc mình để hát, múa, biểu diễn những tác phẩm nghệ thuật mang đậm nét văn hóa của dân tộc mình. Điều này thể hiện?

Câu 17: Chính sách khuyến khích giáo viên ở đống bằng lên miền núi dạy học nhằm mục đích gì?

Câu 18: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là:

Câu 19: Các quyền tự do cơ bản của công dân là các quyền được ghi nhận trong Hiến pháp và luật, quy định mối quan hệ giữa:

Câu 20: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành:

Câu 21: Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm v thân thể của công dân là:

Câu 22: Bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc ủy ban Nhân dân nơi gần nhất những người thuộc đối tượng:

Câu 23: Người nào bịa đặt những điều nhằm xúc phạm đến danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì bị:

Câu 24: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là:

Câu 25: Quyền bất khả xầm phạm về chỗ ở có nghĩa là:

Câu 26: Nghi ngờ ông A lấy tiền của mình ông B cùng con trai tự ý vào nhà ông A khám xét, hành vi này xâm phạm quyền nào sau đây?

Câu 27: Trong lúc A đang bận việc riêng thì có tin nhắn, T đã tự ý mở điện thoại của T ra xem tin nhắn, hành vi này xâm phạm quyền gì của công dân

Câu 28: Nhận định nào sau đây SAI?

Câu 29: Nhận định nào sau đây ĐÚNG?

Câu 30: Nhận định nào SAI: Phạm tội quả tang là người:

Câu 31: Ai cũng có quyền bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã và giải ngay đến cơ quan

Câu 32: “Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là một trong những quyền tự do cá nhân quan trọng nhất, liên quan đến quyền được sống trong tự do của con người, liên quan đến hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong mối quan hệ với công dân. một nội dung thuộc:

Câu 33: “Tự tiện bắt và giam, giữ người là hành vi trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh” là một nội dung thuộc:

Câu 34: “Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang” là một nội dung thuộc:

Câu 35: “Pháp luật qui định rõ các trường hợp và cơ quan thẩm quyền bắt, giam, giữ người” là một nội dung thuộc:

Câu 36: “Pháp luật qui định về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân nhằm ngăn chặn mọi hành vi tuỳ tiện bắt giữ người trái với qui định của pháp luật” là một nội dung thuộc:

Câu 37: “Trên cơ sở pháp luật, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tôn trọng và bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thần thể của cá nhân, coi đó là quyền bảo vệ con người - quyền công dân ưong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là một nội dung thuộc:

Câu 38: “Tính mạng và sức khoẻ của con người được bảo đảm an toàn, không ai có quyền xầm phạm tới.” là một nội dung thuộc:

Câu 39: “Công dân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.” là một nội dung thuộc:

Câu 40: “Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khá” là một nội dung thuộc

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây