© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm GDCD 12, Bài 1: Pháp luật và đời sống

  • : 30
  • : 20 phút

Thực hành: Trắc nghiệm Giáo dục công dân 12, Bài 1: Pháp luật và đời sống. Xem đáp án sau khi làm bài xong.

Câu 1: Pháp luật là

Câu 2: Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm:

Câu 3: Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là

Câu 4: Pháp luật là phương tiện để nhà nước:

Câu 5: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ý chí của:

Câu 6: Pháp luật là phương tiện để công dân:

Câu 7: Các đặc trưng của pháp luật:

Câu 8: Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện:

Câu 9: Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là

Câu 10: Nếu không có pháp luật xã hội sẽ không:

Câu 11: Trong hàng loạt quy phạm Pháp luật luôn thể hiện các quan niệm về................có tính chất phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội:

Câu 12: Hãy hoàn thiện câu thơ sau:
“Bảy xin …….. ban hành
Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” 
(
sgk - GDCD12 - Tr04)

Câu 13: Khẳng định nào sau đây là sai:

Câu 14: Theo em Nhà nước dùng công cụ nào để quản lý xã hội:

Câu 15: Em hãy hoàn thiện khẳng định sau: “Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính ....................., do .................. ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ....................... của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện .................., là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội”

Câu 16: Pháp luật do cơ quan quyền lực nào ban hành:

Câu 17: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 18: Khẳng định nào sau đây là đúng nhất:

Câu 19: Khẳng định nào sau đây là đúng nhất:

Câu 20: Từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) cho đến nay, nước ta có mấy bản hiến pháp, đó là những bản hiến pháp (HP) nào?

Câu 21: Bản hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (HP 2013) có hiệu lực năm nào?

Câu 22: Khẳng định nào sau đây là đúng nhất:

Câu 23: Chủ tịch nước là người …………… Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại:

Câu 24: Trong các văn bản quy phạm pháp luật sau, em hãy cho biết văn bản nào có hiệu lực pháp lí cao nhất?

Câu 25: Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu:

Câu 26: So với khu vực và thế giới, nền chính trị nước ta:

Câu 27: Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất nên:

Câu 28: Theo em nhà nước ta cho phép người dân có quyền tham gia góp ý vào các dự thảo luật, điều đó thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào?

Câu 29: Bằng kiến thức của mình về pháp luật em hãy cho biết quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm kỳ mấy năm?

Câu 30: Văn bản luật bao gồm:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây