© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề tự luyện thi THPT Quốc gia môn Địa Lí

  • : 40
  • : 40 phút

Đề tự luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia
Bài thi: Khoa học xã hội      Môn thi: Địa Lí

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây không thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Câu 2: Nền kinh tế tri thức được dựa trên …?

Câu 3: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nhiệt độ trung bình năm của nước ta tăng dần từ Bắc vào Nam?

Câu 4: Vùng kinh tế trọng điểm không có đặc điểm nào sau đây?

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về ngành công nghiệp năng lượng, giai đoạn 2000-2007?

Câu 6: Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước do …?

Câu 7: Cho biểu đồ:

bieu do cau so 7
DIỆN TÍCH VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005-2012 
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về diện tích và giá trị sản xuất cây công nghiệp nước ta giai đoạn 2005 – 2012?

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào sau đây?

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các tuyến đường nào theo hướng Bắc – Nam chạy qua vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế Nhà nước ở nước ta hiện nay?

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Câu 12: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ VÀ KHỐI LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: nghìn tấn)
Năm 1980 1990 2000 2005 2010 2014
Sản lượng cà phê (nhân) 8,4 92 802,5 752,1 1105,7 1408,4
Khối lượng cà phê xuất khẩu 4,0 89,6 733,9 912,7 1184 1691
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng cà phê nhân và khối lượng cà phê xuất khẩu, trong giai đoạn 1980-2014?

Câu 13: Đặc điểm đô thị hóa ở nước ta là

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Cầu thuộc hệ thống sông nào sau đây?

Câu 15: Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm dân cư và xã hội của châu Phi?

Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Câu 17: Ý nghĩa của các đảo và quần đảo đối với an ninh quốc phòng nước ta là

Câu 18: Cho bảng số liệu:

SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN MỘT SỐ KHU VỰC Ở CHÂU Á
(Đơn vị : Nghìn tỉ đồng)
Khu vực 2003 2014
Đông Á 67230 125966
Đông Nam Á 38468 97262
Tây Nam Á 41394 93016
(Nguồn: Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới, NXBGD Việt Nam, 2017)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình du lịch ở một số khu vực của châu Á?

Câu 19: Lãnh thổ Hoa Kì nằm giữa hai đại dương nào sau đây?

Câu 20: Bộ phận nào sau đây của vùng biển nước ta được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây