© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Địa Lí 12: Lao động và việc làm

  • : 39
  • : 30 phút

Câu 1: Lao động nước ta đang có xu hướng chuyển từ khu vực quốc doanh sang các khu vực khác vì:

Câu 2: Chất lượng nguồn lao động của nước ta được nâng lên nhờ :

Câu 3: Đây không phải là biện pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn :

Câu 4: Ở nước ta, việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt vì :

Câu 5: Tỉ lệ thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn nước ta ngày càng tăng nhờ :

Câu 6: Việc tập trung lao động quá đông ở đồng bằng có tác dụng :

Câu 7: Vùng có tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm lớn nhất là :

Câu 8: Đây là khu vực chiếm tỉ trọng rất nhỏ nhưng lại tăng rất nhanh trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta.

Câu 9: Khu vực có tỉ trọng giảm liên tục trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta là :

Câu 10: Năm 2003, chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong tổng số lao động của cả nước là khu vực :

Câu 11: Lao động phổ thông tập trung quá đông ở khu vực thành thị sẽ :

Câu 12: Trong những năm tiếp theo chúng ta nên ưu tiên đào tạo lao động có trình độ :

Câu 13: Phân công lao động xã hội của nước ta chậm chuyển biến, chủ yếu là do :

Câu 14: Hằng năm lao động nước ta tăng lên (triệu người)

Câu 15: Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì lực lượng lao động trong các khu vực kinh tế ở nước ta sẽ chuyển dịch theo hướng :

Câu 16: Để sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động trẻ ở nước ta, thì phương hướng trước tiên là :

Câu 17: Phương hướng giải quyết việc làm đối với khu vực thành thị là :

Câu 18: Để sử dụng có hiệu quả quỹ thời gian lao động dư thừa ở nông thôn, biện pháp tốt nhất là :

Câu 19: Lao động trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước có xu hướng tăng về tỉ trọng, đó là do :

Câu 20: Trong cơ cấu lao động có việc làm đã qua đào tạo (2005), chiếm tỉ lệ cao nhất là lao động

Câu 21: Theo thống kê năm 2005, lao động đã qua đào tạo so với lao động chưa qua đào tạo chiếm

Câu 22: Đặc tính nào sau đây không đúng hoàn toàn với lao động nước ta?

Câu 23: Trong cơ cấu lao động có việc làm theo thống kê năm 2005, lao động chiếm tỉ trọng lớn nhất thuộc về

Câu 24: So với số dân, nguồn lao động chiếm (%)

Câu 25: Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn có sự thay đổi theo hướng

Câu 26: Nguyên nhân làm cho thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn ngày càng tăng là

Câu 27: Tỉ lệ lao động giữa nông thôn và thành thị năm 2005 ở nước ta

Câu 28: Trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế (thống kê năm 2005), lao động chiếm tỉ trọng lớn nhất thuộc về khu vực

Câu 29: Trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế (thống kê năm 2005), lao động chiếm tỉ trọng lớn nhất thuộc về khu vực

Câu 30: Năm 2005, số dân hoạt động kinh tế của nước ta là (triệu người)

Câu 31: Phần lớn lao động nước ta chủ yếu trong khu vực

Câu 32: Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trung bình của cả nước năm 2005 lần lượt là (%)

Câu 33: Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị là (%)

Câu 34: Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tập trung chủ yếu ở

Câu 35: Trong những năm gần đẩy, nước ta đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động là vì

Câu 36: Năm 2005, lao động trong khu vực nông, lâm, ngư chiếm (%)

Câu 37: Cho các nhận định sau
(1). Đa số lao động hoạt động ở khu vực ngoài nhà nước
(2). Lao động trong khu vực nông, lâm, ngư luôn luôn chiếm tỉ trọng cao (3).
Lao động hoạt động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đang tăng (4).
Tỉ lệ thiếu việc làm ở thành thị chiếm 5,3% năm 2005
Số nhận định sai là

Câu 38: Lao động ở khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp) chiếm tỉ trọng lớn do

Câu 39: Vùng có tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn thấp hơn mức trung bình của cả nước là

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây