© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Địa Lí 12: Đặc điểm nền nông nghiệp nhiệt đới

  • : 30
  • : 25 phút

Câu 1: Ý nào sau đây không đúng với đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa?

Câu 2: Nền nông nghiệp hàng hóa đặc trưng ở chỗ

Câu 3: Nông nghiệp hàng hóa có điều kiện thuận lợi để phát triển ở những vùng:

Câu 4: Trong cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất chính, hộ chiếm tỉ trọng lớn nhất là:

Câu 5: Từ 2001 đến 2006, cơ cấu hộ theo ngành sản xuất chính có sự thay đổi theo hướng:

Câu 6: Cây rau màu ôn đới được trồng ở đồng bằng sông Hồng vào vụ

Câu 7: Hình thành các vùng chuyên canh đã thể hiện :

Câu 8: Đây không phải là tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến nông nghiệp của
nước ta.

Câu 9: Kinh tế nông thôn hiện nay dựa chủ yếu vào :

Câu 10: Thành phần kinh tế giữ vai trò quan trọng nhất trong kinh tế nông thôn nước ta hiện nay là :

Câu 11: Mô hình kinh tế đang phát triển mạnh đưa nông nghiệp nước ta tiến lên sản xuất hàng hoá là :

Câu 12: Đây là biểu hiện rõ nhất của việc chuyển đổi tư duy từ nền nông nghiệp cổ truyền sang nền nông nghiệp hàng hoá ở nước ta hiện nay :

Câu 13: Vùng cực Nam Trung Bộ chuyên về trồng nho, thanh long, chăn nuôi cừu đã thể hiện:

Câu 14: Hạn chế lớn nhất của nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta là :

Câu 15: Đây là tác động của việc đa dạng hoá kinh tế ở nông thôn.

Câu 16: Dựa vào bảng số liệu : Cơ cấu kinh tế hộ nông thôn năm 2003.

  Nông - lâm -
thuỷ sản
Công
nghiệp - xây
dựng
Dịch vụ
Cơ cấu hộ nông thôn theo
ngành sản xuất chính
81,1 5,9 13,0
Cơ cấu nguồn thu từ hoạt
động của hộ nông thôn
76,1 9,8 14,1
Nhận định đúng nhất là :

Câu 17: Sự phân hoá của khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nông nghiệp của nước ta. Điều đó được thể hiện ở :

Câu 18: Đây là đặc trưng cơ bản nhất của nền nông nghiệp cổ truyền.

Câu 19: Trong hoạt động nông nghiệp của nước ta, tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ :

Câu 20: Thế mạnh nông nghiệp ở đồng bằng không phải là

Câu 21: Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn không phải nhờ vào việc

Câu 22: Vụ đông đã trở thành vụ chính của vùng

Câu 23: Nhiệm vụ được xem là quan trọng thường xuyên đối với sản xuất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới là

Câu 24: Biểu hiện nào sau đây không đúng với việc nước ta đang khai thác ngày càng hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới?

Câu 25: Nền nông nghiệp nước ta đang trong quá trình chuyển đổi rất sâu sắc, với tính chất sản xuất hàng hóa ngày càng cao, quy mô sản xuất ngày càng lớn mạnh, nên chịu sự tác động mạnh mẽ của

Câu 26: Ở nước ta, việc hình thành và mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở miền núi và trung du phải gắn liền với việc :

Câu 27: Đây là biện pháp có ý nghĩa hàng đầu đối với việc sử dụng hợp lí đất đai ở Đồng bằng sông Hồng.

Câu 28: Đây là một vấn đề lớn đang đặt ra trong việc sử dụng hợp lí đất nông nghiệp ở hầu hết các tỉnh duyên hải miền Trung

Câu 29: Trong cơ cấu sử dụng đất ở nước ta, loại đất có khả năng tăng liên tục là :

Câu 30: Vùng có tỉ lệ đất chuyên dùng và thổ cư lớn nhất nước ta là :

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây