© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề trắc nghiệm Tin học 11, học kì I

  • : 30
  • : 30 phút

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC 11

Câu 1: Trong các kiểu dữ liệu dưới đây, kiểu nào không phải là kiểu nguyên

Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để lưu chương trình vào đĩa ta nhấn phím:

Câu 3: Cú pháp khai báo biến nào đúng trong các cách sau:

Câu 4: Tổ hợp phím Ctrl + F9 có chức năng:

Câu 5: Thủ tục Writeln dùng để:

Câu 6:

Xét khai báo sau đây trong Pascal:
Var X,Y,Z : integer;
C : char;
I,J : real;
N : word;
Bộ nhớ cấp phát cho 7 biến này là:

Câu 7: Trường hợp nào dưới đây không phải là tên biến trong Pascal?

Câu 8: Cho khai báo biến sau đây (trong Pascal):
Var m,n :integer;
x,y :real;
lệnh gán nào sau đây là sai?

Câu 9: Trong Pascal, biểu thức (20 div 3+18 mod 4) bằng:

Câu 10: Biểu thức: 25 div 3+5/2*3 cho kết quả nào dưới đây?

Câu 11: Hãy cho biết câu lệnh đưa ra màn hình câu: “Xin chao” và con trở đặt ở cùng hàng với câu đó (không xuống hàng).

Câu 12:

Hãy cho biết đoạn chương trình sau có mấy lỗi:
Var x,y:integer;
Kq:boolean;
Begin
X:=3; y:=2;
If x>y then kq=true; else kq:=false;
End.

Câu 13: Cho x và y là biến đã khai báo kiểu thực, câu lệnh nào sau đây là đúng?

Câu 14: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để đóng cửa sổ chương trình ta nhấn tổ hợp phím:

Câu 15: Với cấu trúc rẽ nhánh IF< Điều kiện > THEN < Câu lệnh >, Câu lệnh đứng sau THEN được thực hiện khi:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây