© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Địa Lí 12: Chuyển Dịch cơ cấu kinh tế

  • : 25
  • : 20 phút

Câu 1: Hạn chế cơ bản của nền kinh tế nước ta hiện nay là :

Câu 2: Từ năm 1991 đến nay, sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta có đặc điểm:

Câu 3: Trong giai đoạn từ 1990 đến nay, cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

Câu 4: Cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng :

Câu 5: Đây là sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ của khu vực I :

Câu 6: Đây là một tỉnh quan trọng của Đồng bằng sông Hồng nhưng không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ :

Câu 7: Thành tựu kinh tế lớn nhất trong thời gian qua của nước ta là :

Câu 8: Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta, ngành chiếm tỉ trọng cao nhất là :

Câu 9: Sự tăng trưởng GDP của nước ta trong thời gian qua có đặc điểm :

Câu 10: Hai vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Nam Bộ có cùng một đặc điểm là :

Câu 11: Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta thời kì 1990 - 2005. (Đơn vị: %)

Ngành 1990 1995 2000 2002
Trồng trọt 79,3 78,1 78,2 76,7
Chăn nuôi 17,9 18,9 19,3 21,1
Dịch vụ nông nghiệp  2,8 3,0 2,5 2,2
Loại biểu đồ phù hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản lượng ngành nông nghiệp là :

Câu 12: Thành tựu có ý nghĩa nhất của nước ta trong thời kì Đổi mới là :

Câu 13: Hạn chế lớn nhất của sự tăng trưởng kinh tế nước ta trong thời gian qua là :

Câu 14: Từ 1990 đến nay, giai đoạn nước ta có tốc độ tăng trưởng cao nhất là :

Câu 15: Thành phần kinh tế nào ở nước ta giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?

Câu 16: Từ khi Việt Nam gia nhập WTO, thì vai trò của thành phần kinh tế nào ngày càng quan trọng trong giai đoạn mới của đất nước?

Câu 17: Về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, ở nước ta đã hình thành:

Câu 18: Vùng phát triển công nghiệp mạnh nhất ở nước ta là:

Câu 19: Vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất ở nước ta là:

Câu 20: Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta năm 2005, chiếm tỉ trọng từ cao xuống thấp lần lượt là:

Câu 21: Tỉ trọng của ngành trồng trọt trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta ( 2005 ) là:

Câu 22: Ở khu vực II, công nghiệp đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm để

Câu 23: Trong cơ cấu ngành kinh tế trong GDP của nước ta năm 2005, chiếm tỉ trọng từ cao xuống thấp lần lượt là:

Câu 24: Năm 2005, tỉ trọng khu vực II ( công nghiệp-xây dựng ) trong GDP ở nước ta là:

Câu 25: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây