© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Địa Lí 12: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

  • : 30
  • : 25 phút

Câu 1: Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên chủ yêu là:

Câu 2: Vùng có số lượng trang trại nhiều nhất của nước ta hiện nay là :

Câu 3: Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên là :

Câu 4: Đây là điểm khác nhau trong điều kiện sinh thái nông nghiệp giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long :

Câu 5: Việc hình thành các vùng chuyên canh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long thể hiện xu hướng :

Câu 6: Đa dạng hoá nông nghiệp sẽ có tác động :

Câu 7: Lúa, đay, cói, mía, vịt, thuỷ sản, cây ăn quả là sản phẩm chuyên môn hoá của vùng :

Câu 8: Ở nước ta hiện nay, vùng có hai khu vực sản xuất nông nghiệp có trình độ thâm canh đối lập nhau rõ nhất là :

Câu 9: Đây là đặc điểm sinh thái nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 10: Việc tăng cường chuyên môn hoá và đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp đều có chung một tác động là :

Câu 11: Sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao và đang tăng lên ở Đồng bằng sông Hồng là :

Câu 12: Sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao và đang tăng mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long là : 

Câu 13: Loại sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao ở Đồng bằng sông Hồng và khá cao ở Đồng bằng sông Cửu Long nhưng Đồng bằng sông Hồng đang đi xuống, Đồng bằng sông Cửu Long lại đang đi lên là : 

Câu 14: Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sẽ có tác động :

Câu 15: Đây là điểm khác nhau trong sản xuất đậu tương ở Trung du và miền núi Bắc Bộ và Đông Nam Bộ.

Câu 16: Ý nào sau đây không đúng với điều kiện sinh thái nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Câu 17: Ý nào sau đây không đúng với điều kiện kinh tế-xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Câu 18: Vùng nông nghiệp và công nghiệp chế biến có trình độ thâm canh thấp là:

Câu 19: Chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ( chè, trẩu, sở, hồi...) là đặc điểm của vùng:

Câu 20: Hướng chuyên môn hóa sản xuất nào sau đây không phải của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ?

Câu 21: Ý nào sau đây không đúng với điều kiện sinh thái nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng?

Câu 22: Ý nào sau đây không đúng với điều kiện kinh tế-xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng?

Câu 23: Trình độ thâm canh của vùng đồng bằng sông Hồng là:

Câu 24: Chuyên môn hóa sản xuất cây thực phẩm, đặc biệt là các loại rau cao cấp, cây ăn quả là đặc điểm của vùng:

Câu 25: Ý nào sau đây không đúng với hướng chuyên môn hóa sản xuất của vùng đồng bằng sông Hồng?

Câu 26: Cây ăn quả, dược liệu là chuyên môn hóa của vùng

Câu 27: Vùng có số lượng trang trại ít nhất nước ta là

Câu 28: Trong cơ cấu trang trại theo loại hình sản xuất năm 2006, lớn nhất là loại hình trang trại

Câu 29: Loại sản phẩm nông nghiệp tập trung rất cao ở đồng bằng sông Hồng là

Câu 30: Điểm nào sau đây không đúng với điều kiện sinh thái của vùng đồng bằng sông Hồng?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây